Положення про відділеня

Затверджено

Рішенням ради Товариства
«Чернігівське земляцтво» у м. Києві
«26» лютого 2002 р. Протокол № 1

ПОЛОЖЕННЯ

про відділення Товариства «Чернігівське земляцтво»

  1. Відділення є структурним підрозділом Товариства «Чернігівське земляцтво», що утворюється з членів Товариства «Чернігівське земляцтво» у м. Києві за територіальною (місце народження) ознакою або з групи земляків, об’єднаних належністю до певної події, історичного проміжку часу чи за віком на добровільній основі.
  1. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про об’єднання громадян», Статутом Товариства «Чернігівське земляцтво» та цим Положенням.
  1. Основними завданнями відділення є:

1) консолідація зусиль членів Товариства щодо захисту інтересів відповідної території (територіальної громади) або групи громадян, об’єднаних належністю до певної події, історичного проміжку часу чи за віком;

2) участь у розроблені та реалізації програм розвитку відповідних територій, відновленні і захисті пам’яток історії і культури, збереження традицій і духовної спадщини окремих куточків Чернігівщини;

3) активна участь у вихованні підростаючого покоління, зокрема таких рис, як патріотизм, національна свідомість, любов до рідної землі. Проведення конкурсів, виставок, залучення місцевого населення, особливо молоді, до розбудові сучасної незалежної держави;

4) забезпечення постійного зв’язку з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування територій Чернігівщини, місцевою інтелігенцією, патріотично-свідомою молоддю з метою реалізації спільних культурно-освітніх заходів;

5) сприяння обдарованим дітям, дітям-сиротам з малої батьківщини у здобутті фахової освіти та налагодженні зв’язків з відповідними творчими спілками у столиці, організація заходів, що сприятимуть розкриттю їх творчого потенціалу;

6) здійснення зв’язків з місцевою пресою, надання інформації для друку про визначні події місцевого значення, про події у земляцтві, про видатних людей-вихідців з найвіддаленіших куточків Сіверщини;

7) Обирає делегатів на конференцію Товариства «Чернігівське земляцтво» відповідно до квоти, затвердженої Радою;

8) організація участі членів відділення у загальноземляцьких заходах, залучення нових активних земляків до членства у земляцтві;

9) виконання інших функцій відповідно до статутних завдань земляцтва, а також завдань, що виходять з планів відділення.

Відділенню можуть бути делеговані радою Товариства інші додаткові повноваження щодо реалізації статутних завдань Товариства.

  1. Відділення має право:

1)   залучати до участі у заходах, що належать до його компетенції, членів інших відділень Товариства, спеціалістів відповідних галузей (за згодою);

2) одержувати в установленому порядку від інших статутних органів Товариства документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3)   скликати зібрання членів відділення, наради активу з питань, що належать до його компетенції.

  1. Керівництво відділенням здійснює голова, який обирається більшістю голосів присутніх на загальних зборах членів відділення і затверджується радою Товариства терміном на 5 років.

Голова відділення є членом ради Товариства.

У разі відсутності голови відділення на засіданні ради Товариства у засіданні ради може брати участь його заступник або делегований відділенням член земляцтва з правом дорадчого голосу.

  1. Голова відділення:

1) здійснює керівництво діяльністю відділення, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділення завдань і здійснення ним своїх повноважень;

2)  забезпечує планування роботи відділення, вносить пропозиції щодо проведення загальноземляцьких заходів за участю відділення, організовує їх реалізацію;

3)    несе відповідальність за збір щорічних членських внесків відповідно до Положення про членські внески Товариства «Чернігівське земляцтво» у         м. Києві;

4)  готує щоквартальні звіти про проведені відділенням заходи та подає їх виконавчій дирекції.

Відділення не є юридичною особою, не може мати самостійного балансу, реєстраційних рахунків в установах банків, печатки із зображенням герба земляцтва і свого найменування.

Голова ради Товариства

«Чернігівське земляцтво» у м. Києві                                      В.В. Ткаченко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.