Видання земляків

Микола Тимошик. Село. Т. 1. 

Микола Тимошик – Село – Том 2. 

Сергій Павленко:

БАТУРИНСЬКА ФОРТЕЦЯ: ШТУРМ «В ЛОБ» ЧИ ЗАВДЯКИ ПОТЕРНІ? // Сіверянський літопис. 2019. №6.

ДОСЛІДНИЦЬКІ НОТАТКИ. Участь генерального осавула Івана Мазепи у виборах митрополита 1685 р. та перепідпорядкуванні Київської митрополії // Сіверянський літопис. 2019. №6.

ДОСЛІДНИЦЬКІ НОТАТКИ. НОВА ВЕРСІЯ ПРО ПРИЧИНИ ФІГУРУВАННЯ І. МАЗЕПИ У СУДОВІЙ СПРАВІ ПРО ЗРАДУ О. ЗАГОРОВСЬКОЮ СВОГО ЧОЛОВІКА, 2019

Військові кампанії доби гетьмана Івана Мазепи

Іван Мазепа як будівничий української культури

Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники

Доба гетьмана Івана Мазепи в документах

Зображення гетьмана Івана Мазепи

Павленко С.О. Військо Карла XII на півночі України. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2017. 512 с., 2017