Сі зустрівся з Дудою як дві країни, щоб підняти відносини на вищий рівень / Xi meets Duda as two countries to push ties to higher level

Голова Китаю Сі Цзіньпін у понеділок провів переговори з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який перебуває з державним візитом у Китаї, у Домі народных зборів у Пекіні. Дві країни підписали низку двосторонніх документів про співробітництво в торгівлі та сільському господарстві, а лідери двох країн також обмінялися думками щодо кризи в Україні.

Відзначивши, що Польща була однією з перших країн, яка визнала Китайську Народну Республіку, Сі Цзіньпін сказав, що двосторонні відносини зберігають постійний прогрес з моменту встановлення дипломатичних відносин між двома країнами 75 років тому.

Відтоді, як вісім років тому Китай і Польща вирішили розвинути свої зв’язки до всебічного стратегічного партнерства, обміни та співпраця між двома країнами в різних сферах розширилися та всебічно поглибилися, приносячи користь двом народам, додав він.

Сі сказав, що «ключ до успіху китайсько-польських відносин полягає в тому, що обидві сторони змогли почерпнути мудрість і силу з історичних та культурних традицій своїх відповідних націй і дотримуватись самостійного розвитку двосторонніх дружніх відносин».

Китай вирішив запровадити 15-денну односторонню безвізову політику для громадян Польщі, зазначив Сі.

Під час зустрічі Дуда сказав, що Польща готова підтримувати тісну багатосторонню комунікацію та координацію з Китаєм, сприяти подальшому розвитку польсько-китайського всебічного стратегічного партнерства та робити позитивний внесок у сприяння світовому миру і стабільності.

Польща прийме ротаційне головування в ЄС у першій половині наступного року та готова відігравати конструктивну роль у просуванні відносин між ЄС та Китаєм і продовжувати сприяти співпраці між країнами Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) і Китаєм, заявив польський президент.

Ключ до миру

Під час зустрічі з Дудою Сі Цзіньпін підкреслив, що «позиція Китаю щодо української кризи полягає в заохоченні мирних переговорів і пошуку політичного вирішення. Наразі слід докласти зусиль, щоб запобігти ескалації конфлікту та створити умови, сприятливі для мирних переговорів, узгоджені з інтересами міжнародного співтовариства, включаючи Європу».

«Китай виступає проти тих, хто використовує нормальні китайсько-російські торговельні відносини як привід для відволікання уваги та дискредитації Китаю. Китай заохочує та підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення кризи, і сприяє встановленню збалансованої, ефективної та стійкої європейської безпеки. Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні української кризи по-своєму», – зазначив Сі.

Польща є країною, яка має давню напруженість у відносинах з Росією, і є ключовим членом НАТО, який глибоко залучений в українську кризу. Візит Дуди до Пекіна доводить, що деякі голоси Заходу, особливо США, які стверджували, що розвиток китайсько-російських зв’язків зашкодить відносинам Китаю з європейськими країнами, далекі від правди, вважають експерти.

Факти доводять, що Китай є відповідальною та нейтральною великою державою, яка може протистояти перешкодам з боку кількох країн, таких як США, і водночас ефективно спілкуватися та розвивати зв’язки з конфліктуючими сторонами української кризи, відзначають аналітики.

«Китай — це країна, яка може самостійно розвивати зв’язки з іншими країнами, не націлюючись на будь-яку третю сторону, тому Китай може розвивати зв’язки з Польщею та іншими членами ЄС, а також може розвивати зв’язки з Росією», — Цуй Хенг, науковець із Шанхаю. Китайський національний інститут міжнародного обміну та судового співробітництва Шанхайської організації співробітництва повідомив Global Times у понеділок.

Лі Хайдун, професор Університету закордонних справ Китаю, сказав Global Times у понеділок, що криза в Україні та безпека Європи є складними питаннями, які вимагають взаємодії з усіма країнами, а не лише з великими членами ЄС, такими як Франція та Німеччина, чи конфліктуючими сторонами, як-от Росія та Україна, а також країнами, яких це безпосередньо стосується та які мають вплив, як-от Польща.

«Зв’язки між Китаєм і Польщею або зв’язки між Китаєм і ЄС і зв’язки між Китаєм і Росією не обов’язково впливають одне на одного, тому що у нас є широкі спільні інтереси, які потрібно розвивати, і ми маємо мудрість уникати втручання в ситуацію в Європі, водночас граючи, конструктивну роль, щоб допомогти відповідним сторонам знайти мирне врегулювання триваючого конфлікту в Україні», – зазначив Цуй.

Напередодні свого візиту Дуда сказав в інтерв’ю Radio Zet у п’ятницю, що «я намагаюся підтримувати дружні відносини з Китаєм. Польща завжди мала гідні відносини з Китаєм, і я хотів би, щоб вони тривали», – повідомляє AP у понеділок.

Польський лідер заявив телеканалу, що мова піде про мир в Україні. Відповідаючи на запитання, чи вірить він, що Китай має ключ до миру в російсько-українському конфлікті, Дуда відповів: «Я думаю, що значною мірою так», – повідомляє AP.

Двостороннє співробітництво

Китай і Польща мають широкі спільні інтереси в економічному співробітництві та торгівлі, і обидві країни також прагнуть до розширення контактів між людьми. Під час зустрічі з Дудою Сі сказав, що обидві сторони повинні спільно будувати «Один пояс, один шлях» високої якості, забезпечувати та розвивати співпрацю в таких великих проектах, як залізничний експрес Китай-Європа, а також зміцнювати співпрацю в таких сферах, як торгівля, сільське господарство, цифрові технології. економіки, зеленої промисловості та чистої енергії.

«Китай вітає вихід більшої кількості високоякісних польських сільськогосподарських і харчових продуктів на китайський ринок, підтримує розширення двосторонніх інвестицій і сподівається, що Польща забезпечить справедливе, справедливе та недискримінаційне бізнес-середовище для китайських підприємств», – зазначив Сі.

Протягом багатьох років Китай був другим за величиною торговим партнером Польщі, а Польща була найбільшим торговим партнером Китаю в Центральній та Східній Європі. Протягом останніх п’яти років двостороння торгівля між Китаєм і Польщею зареєструвала середньорічні темпи зростання понад 10 відсотків, а двостороння торгівля в 2023 році досягла 42 мільярдів доларів, заявив посол Китаю в Польщі Сунь Ліньцзян у своїй статті, опублікованій у People’s Daily у неділю.

Сунь зазначив, що Польща була однією з перших країн, яка підписала міжурядовий меморандум про взаєморозуміння з Китаєм щодо ініціативи «Один пояс, один шлях». Присутність китайського бізнесу на польському ринку зростає, а його прямі інвестиції в європейську країну становлять понад 4 мільярди доларів, написав посол.

Польська яловичина та чорниця були на обідньому столі китайських сімей після підписання угоди про надходження продуктів на китайський ринок минулого року, сказав Сан.

Державний візит польського президента надсилає позитивний сигнал про те, що Китай і Польща віддані взаємній вигоді та взаємовигідній співпраці, а також працюють разом над вирішенням викликів, зазначив Сан.

«Ми віримо, що зустріч глав двох держав дасть новий поштовх розвитку відносин між двома країнами та між Китаєм і Європою», – сказав посол КНР.

———-

Chinese President Xi Jinping on Monday held talks with Polish President Andrzej Duda, who is on a state visit to China, at the Great Hall of the People in Beijing. The two countries signed a series of bilateral cooperation documents in trade and agriculture, and the two leaders also exchanged views on the Ukraine crisis.

Noting Poland was one of the first countries to recognize the People’s Republic of China, Xi said bilateral relations have maintained steady progress since the two countries forged diplomatic ties 75 years ago.

Since China and Poland decided to upgrade their ties to a comprehensive strategic partnership eight years ago, exchanges and cooperation between the two countries in various fields have expanded and deepened in an all-round way, benefiting the two peoples, he added.

Xi said that “The key to the success of China-Poland relations is that both sides have been able to draw wisdom and strength from the historical and cultural traditions of their respective nations and adhere to independent development of bilateral friendly relations.”

China has decided to implement a 15-day unilateral visa-free policy for Polish citizens, Xi noted.

Duda said at the meeting that Poland is willing to keep close multilateral communication and coordination with China, push for further development of the Polish-China comprehensive strategic partnership and make positive contributions to promoting world peace and stability.

Poland will assume the rotating presidency of the EU in the first half of next year, and is willing to play a constructive role in promoting EU-China relations and continue to promote cooperation between Central and Eastern European countries (CEECs) and China, said the Polish president.

A key to peace

Xi stressed at the meeting with Duda that “China’s stance on the Ukraine crisis is to encourage peace talks and seek a political resolution. At present, efforts should be made to prevent the conflict from escalating, and to create conditions conducive to peace talks. This aligns with the interests of the international community, including Europe.”

“China opposes those who use normal China-Russia trade relations as an excuse to deflect focus and smear China. China encourages and supports all efforts conducive to a peaceful resolution of the crisis and promotes the establishment of a balanced, effective, and sustainable European security framework. China is willing to continue to play a constructive role in the political resolution of the Ukraine crisis in its own way,” Xi noted.

Poland is a country with long-standing tensions with Russia, and is a key member of NATO that is deeply involved in the Ukraine crisis. Duda’s visit to Beijing proves that some voices from the West, especially the US, who claimed that the development of China-Russia ties would damage China’s relations with European countries, are far from correct, said experts.

The facts prove that China is a responsible and neutral major power that can withstand disruption from a few countries like the US and effectively communicate and develop ties with conflicting parties of the Ukraine crisis at the same time, analysts noted.

“China is a country that can independently develop ties with other countries without targeting any third party, so China can develop ties with Poland and other EU members, and can also develop ties with Russia,” Cui Heng, a scholar from the Shanghai-based China National Institute for Shanghai Cooperation Organization International Exchange and Judicial Cooperation, told the Global Times on Monday.

Li Haidong, a professor at the China Foreign Affairs University, told the Global Times on Monday that the Ukraine crisis and security of Europe are complicated issues that require engagement with all kinds of countries, not only major EU members like France and Germany, or the conflicting parties like Russia and Ukraine, but also countries that are directly concerned and that have influence like Poland.

“China-Poland ties or China-EU ties and China-Russia ties do not necessarily affect each other, because we have broad common interests that need to be developed and we have the wisdom to avoid meddling in the situation in Europe, while also playing a constructive role to help the relevant parties find a peaceful settlement to the ongoing conflict in Ukraine,” Cui noted.

Ahead of his visit, Duda said in an interview on Radio Zet on Friday that “I am trying to maintain friendly relations with China. Poland has always had decent relations with China and I would like that to be continued,” the AP reported on Monday.

The Polish leader told the station that peace in Ukraine will be discussed. Asked if he believes that China holds the key to peace in the Russia-Ukraine conflict, Duda said: “I think that to a large degree, yes,” the AP reported.

Bilateral cooperation

China and Poland share broad common interests on economic cooperation and trade, and the two countries are also seeking more people-to-people exchanges. Xi said at the meeting with Duda that the two sides should jointly build the Belt and Road with high quality, ensure and advance cooperation on major projects such as the China-Europe Railway Express, and strengthen cooperation in areas such as trade, agriculture, digital economy, green industry and clean energy.

“China welcomes more high-quality Polish agricultural and food products to enter the Chinese market, supports the expansion of two-way investment and hopes that Poland will provide a fair, just and non-discriminatory business environment for Chinese enterprises,” Xi remarked.

For years, China has been Poland’s second largest trading partner and Poland has been China’s largest trading partner in Central and Eastern Europe. Over the past five years, bilateral trade between China and Poland has registered an average annual growth rate of more than 10 percent, and bilateral trade in 2023 hit $42 billion, Sun Linjiang, the Chinese ambassador to Poland, said in his article published in the People’s Daily on Sunday.

Sun said Poland was one of the first countries to sign the intergovernmental memorandum of understanding with China on the Belt and Road Initiative. There is a growing presence of Chinese businesses in the Polish market, and their direct investment in the European country has totaled more than $4 billion, wrote the ambassador.

Polish beef and blueberries have been on Chinese families’ dining tables since an agreement for the products to enter the Chinese market was signed last year, Sun said.

The state visit by the Polish president sends a positive signal that China and Poland are committed to mutual benefit and win-win cooperation, and are working together to address challenges, Sun noted.

“We believe that the meeting between the two heads of state will give new impetus to the development of relations between the two countries and between China and Europe,” said the Chinese ambassador.

Голова Китаю Сі Цзіньпін і президент Польщі Анджей Дуда проводять огляд почесної варти перед Домом народных зборів у Пекіні 24 червня 2024 року. Фото: Xinhua / Chinese President Xi Jinping and Polish President Andrzej Duda review the guard of honor in front of the Great Hall of the People in Beijing on June 24, 2024. Photo: Xinhua

Ян Шен / By Yang Sheng, Global Times

Детальніше / More details: https://www.globaltimes.cn/page/202406/1314753.shtml

Опубліковано у Захист і підтримка України, Новини земляцьких об'єднань за кордоном. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.