Мовою оригіналу

Альфред Кох про трагедію в Оленівці / Альфред Кох о трагедии в Еленовке:

Обидві сторони звинувачують одна одну в тому, що це вбивство вчинив їхній супротивник. Росія стверджує, що це ЗСУ за допомогою HIMARS вбило взятих у полон захисників «Азовсталі». За версією «чесного Яго» Конашенкова, ніби в полоні ці хлопці почали давати якісь компрометуючі Київ свідчення і ті таким чином заткнули їм рота. І на доказ своєї правоти навіть показують якісь уламки, стверджуючи, що це уламки від ракети HIMARS (яких російська сторона не має).

У свою чергу, українська сторона заявляє, що цю розправу вчинили самі росіяни і що попередній аналіз того відеозапису, який показали російські телеканали, показує, що вибух, швидше за все, стався всередині будівлі. І що росіяни скоїли це вбивство з метою приховати тортури і страти, які вони скоїли з військовополоненими.

Кожна зі сторін може, до речі, цілком щиро звинувачувати супротивника у цьому злочині, оскільки якщо це казус виконавця, то виконавець, знаючи, що це він зробив трагічну помилку, може приховувати її від свого начальства теж.

Проте до деяких висновків можна дійти вже зараз. Поділюсь тим, що мені здалося найважливішим. По-перше, мені здається суттєвим, що українська сторона вимагала від ООН та Червоного Хреста (які були гарантами дотримання всіх домовленостей при здачі в полон захисників «Азовсталі») негайно вимагати доступу до місця трагедії та провести там інспекцію.

Характерно, що вони не вимагали, щоб в інспекції брали участь українські експерти. Це важлива обставина. Так не поводиться сторона, яка знає, що в неї не все чисто. Ось, наприклад, Росія, коли збила своїм «Буком» малайзійський «Боїнг» в ультимативному тоні вимагала включити її фахівців до слідчої групи. Інакше відмовлялася визнати результати розслідування.

По-друге, мені здається очевидним, що будь-яка інспекція насамперед проаналізує ті уламки, які Росія представляє як уламки від ракети HIMARS. І те, що українська сторона згодна на такий аналіз без своєї участі, каже на її користь. Мабуть, у неї є незаперечні аргументи, що це не можуть бути такого роду уламки. І навіть якщо росіяни притягли такі уламки з іншого місця, це легко буде виявити за номерами, які на них є.

По-третє, ЗСУ зарекомендували себе як люди, які діють цілком раціонально. Я далекий від думки приписувати українським військовим якісь надлюдські якості та прирівнювати їх святим, але те, що вони серйозно обмежені у ресурсах, змушує їх діяти дуже прагматично та економно. Тому таке безглузде завдання, як заткнути рота не в міру красномовним бранцям, які можуть щось не те розповісти ворогові, шляхом розстрілу їх ракетою HIMARS — це повний булшит.

Значно простіше сказати, що їх катували, і вони наговорили зайвого. Тим більше, що, знаючи звичаї росіян, це звучить цілком переконливо.

По-четверте, російські ЗМІ постійно кажуть, що українські військові використовуються американцями як дресировані мавпочки. Тобто HIMARS американські, весь софт у них – теж, наведення здійснюється за допомогою американських супутників і вибір цілей роблять також вони. Українському солдатику залишається лише натиснути кнопку. Решта за нього вже зроблено.

Припустимо, що це так. Тоді поясніть мені, навіщо американцям вбивати українських військовополонених? Їм як можуть зашкодити свідчення полонених бійців «Азова»? Що вони можуть розповісти про американців? Вони їх, мабуть, і в очі ніколи не бачили.

І навіть якщо українці якось вимудрилися і таки пальнули по цій колонії з HIMARS, то американці це точно побачать. З супутників, по бортовому комп’ютеру, який навів на ціль і який, напевно, пов’язаний з їхнім сервером на командному пункті тощо. Зрозуміло, що такого роду мистецтва сильно не сподобаються американцям. І тому посудіть самі: навіщо українцям ризикувати взагалі позбутися HIMARS і вже точно не отримати ракет дальністю 300 км через цю абсолютно дурну витівку?

Ви скажете, що це провокація, щоби звинуватити росіян? Так росіяни вже наробили стільки всього, що про них нічого не потрібно вигадувати. Вони вже самі вигадували такого, що нормальній людині й на думку не спаде. Ось хоч останній ролик із каструванням військовополоненого та його наступним вбивством. Тож для звинувачень росіян не потрібно жодних провокацій. Після Бучі, Ірпеня та Маріуполя там уже томи компромату, якого вистачить на десятиліття роботи слідчих і криміналістів.

А ось навіщо це зробили росіяни легко відповісти. Потім навіщо вони кастрували військовополоненого, перш ніж його вбити: просто так. Тому що вони так розуміють свої цілі та завдання не лише у цій війні, а й взагалі – у житті. Вбий беззахисного, навіть того, хто не може тобі відповісти, зґвалтуй слабкого, вкради та пограбуй того, хто не може від цього захиститися. Сильного – бійся, слабкого – знищуй. Просто та зрозуміло. Цілком щира, тваринна логіка. І російська армія не раз уже показувала всьому світу, що саме за цими правилами вона живе та воює. І ніхто цього не дивується.

Отже, що це ЗСУ – не вірю, що путінські вояки – легко. У тому числі і з вищевказаних причин. І те, що такого роду звірства пішли вже практично щодня, зайвий раз доводить, що ми маємо справу з силою, яку не можна залишити цілісною та збереженою. Вона є небезпечною для всієї людської цивілізації. І тому має бути розгромлена та оголошена злочинною організацією, як це було з СС та гестапо…

___________________________________________________________

Обе стороны обвиняют друг друга в том, что это убийство совершил их противник. Россия утверждает, что это ВСУ с помощью HIMARS убило взятых в плен защитников «Азовстали». По версии «честного Яго» Конашенкова, будто бы в плену эти ребята начали давать какие-то компрометирующие Киев показания и те таким образом заткнули им рот. И в доказательство своей правоты даже показывают какие-то обломки, утверждая, что это обломки от ракеты HIMARS (которых у российской стороны нет).

В свою очередь украинская сторона заявляет, что эту расправу учинили сами россияне и что предварительный анализ той видеозаписи, которую показали российские телеканалы, показывает, что взрыв, скорее всего, произошёл внутри здания. И что россияне совершили это убийство с целью скрыть пытки и казни, которые они совершили с военнопленными…

Каждая из сторон может, кстати, вполне искренне обвинять противника в этом преступлении, поскольку если это казус исполнителя, то исполнитель, зная, что это он совершил трагическую ошибку, может скрывать ее и от своего начальства тоже.

И тем не менее к некоторым выводам можно прийти уже сейчас. Поделюсь тем, что мне показалось самым важным. Во-первых, мне кажется существенным, что украинская сторона потребовала от ООН и Красного Креста (которые были гарантами соблюдения всех договоренностей при сдаче в плен защитников «Азовстали») немедленно потребовать доступа к месту трагедии и провести там инспекцию.

Характерно, что они не потребовали, чтобы в инспекции участвовали украинские эксперты. Это важное обстоятельство. Так не ведет себя сторона, которая знает, что у нее не все чисто. Вот, например, Россия, когда сбила своим «Буком» малазийский «Боинг» в ультимативном тоне требовала включить ее специалистов в следственную группу. В противном случае отказывалась признать результаты расследования.

Во-вторых, мне кажется очевидным, что любая инспекция в первую очередь проанализирует те обломки, которые Россия представляет как обломки от ракеты HIMARS. И то, что украинская сторона согласна на такой анализ без своего участия, говорит в ее пользу. Видимо у нее есть неопровержимые аргументы, что это не могут быть такого рода обломки. И даже если россияне притащили такие обломки с другого места, то это легко будет обнаружить по номерам, которые на них есть.

В-третьих, ВСУ зарекомендовали себя как люди, действующие вполне рационально. Я далек от мысли приписывать украинским военным какие-то сверхчеловеческие качества и приравнивать их святым, но то, что они серьезно ограничены в ресурсах, заставляет их действовать очень прагматично и экономно. Поэтому такая вздорная задача, как заткнуть рот не в меру красноречивым пленникам, которые могут что-то не то разболтать врагу, путем расстрела их ракетой HIMARS — это полный булшит. Значительно проще сказать, что их пытали и они наговорили лишнего. Тем более, что, зная нравы россиян, это звучит вполне убедительно.

В-четвертых, российские СМИ постоянно говорят, что украинские военные используются американцами как дрессированные обезьянки. То есть HIMARS американские, весь софт в них – тоже, наводка осуществляется с помощью американских спутников и выбор целей делают тоже они. Украинскому солдатику остается только нажать кнопочку. Все остальное за него уже сделано.

Допустим, что это так. Тогда объясните мне зачем американцам убивать украинских военнопленных? Им-то как могут повредить показания пленных бойцов «Азова»? Что такого они могут рассказать про американцев? Они их, наверное, и в глаза никогда не видели…

И даже если украинцы как-то исхитрились и все-таки пальнули по этой колонии из HIMARS, то американцы это точно увидят. Со спутников, по бортовому компьютеру, который навел на цель и который наверняка связан с их сервером на командном пункте т. д. Понятное дело, что такого рода художества сильно не понравятся американцам. И, поэтому, посудите сами: зачем украинцам рисковать вообще лишится HIMARS и уж точно не получить ракет дальностью 300 км из-за этой абсолютно глупой затеи?

Вы скажете, что это провокация, чтобы обвинить россиян? Так россияне уже натворили столько всего, что про них не нужно ничего придумывать. Они уже сами напридумывали такого, что нормальному человеку и в голову не взбредет. Вот хоть последний ролик с кастрированием военнопленного и его последующим убийством. Так что для обвинений россиян не нужно никаких провокаций. После Бучи, Ирпеня и Мариуполя там уже тома компромата, которого хватит на десятилетия работы следователей и криминалистов.

А вот зачем это сделали россияне ответить легко. Затем же, зачем они кастрировали военнопленного, прежде чем его убить: просто так. Потому, что они так понимают свои цели и задачи не только в этой войне, а и вообще – в жизни. Убей беззащитного, пытай того, кто не может тебе ответить, изнасилуй слабого, укради и ограбь того, кто не может от этого защититься. Сильного – бойся, слабого – уничтожай. Просто и понятно. Вполне искренняя, животная логика. И российская армия не раз уже показывала всему миру, что именно по этим правилам она живет и воюет. И никто уже этому не удивляется.

Так что, что это ВСУ – не верю, что путинские вояки – легко. В том числе и по вышеуказанным причинам. И то, что такого рода зверства пошли уже практически ежедневно, лишний раз доказывает, что мы имеем дело с силой, которую нельзя оставить в целости и сохранности. Она опасна для всей человеческой цивилизации. И поэтому должна быть разгромлена и объявлена преступной организацией, как это было с СС и гестапо…

Читайте та слухайте також / Читайте и слушайте также:

Кох, Альфред Рейнгольдович – Википедия

Бывший вице-премьер России Альфред Кох о Путине, войне в Украине и узурпации власти

Опубліковано у Захист і підтримка України. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.