Ми докладаємо максимум зусиль, щоб дати Україні можливість повноцінно відповісти російському терору / We are working as hard as possible to give Ukraine the opportunity to fully respond to Russian terror

Звернення Президента України / Address of the President of Ukraine

Максимально працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на російський терор – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Зараз у Харкові ще триває розбір завалів на місці влучання російської авіабомби. Чотири керовані авіабомби вдарили по місту – це абсолютно прорахований терор. Одна з бомб зруйнувала житловий будинок у центральній частині міста, поруч з автовокзалом. Станом на зараз відомо про більш ніж 40 поранених і травмованих у місті. Усім надається необхідна допомога. Три людини у Харкові загинули від сьогоднішніх ударів. Мої співчуття рідним та близьким. Рятувальна операція складна – був обвал конструкцій будинку. Але рятувальники ДСНС України, місцеві служби, усі, хто залучений, роблять усе, щоб допомогти людям максимально. І так само максимально ми працюємо, щоб здобути Україні можливість повноцінно відповідати на такий російський терор. Лише від початку цього червня росіяни застосували проти України вже більш ніж 2400 керованих авіабомб, із них близько 700 – проти Харківщини, проти наших позицій, проти наших міст і громад на Харківщині.

Завдаються такі російські удари й по Донеччині, і по інших наших прифронтових та прикордонних регіонах просто щоденно. Україна потребує необхідних сил і засобів, щоб знищувати носії цих бомб, зокрема російську бойову авіацію там, де вона є. Потрібен цей крок. Я вдячний усім партнерам, вдячний Америці за сильне рішення, яке допомогло нам стабілізувати ситуацію в прикордонні Харківщини, – ми отримали змогу знищувати російські ракетні пускові установки поблизу кордону та скупчення російських окупантів. Такі рішення потрібно продовжувати. Значне зниження російського ракетного терору проти Харкова та області доводить, що це абсолютно реально – убезпечити наші міста й наші громади від російських бомб. Тому сучасні системи ППО для України – «петріоти», і прискорення тренування наших пілотів для F-16, і, що особливо важливо, достатня далекобійність нашої зброї – це те, що справді необхідно. Необхідно для захисту життя – і виключно для цього. Я дякую всім у світі, хто нас у цьому підтримує. Російський терор повинен програти, і це – інтерес кожного, хто хоче жити у світі без війни, яку терористи завжди поширюють – завжди, коли не програють. І сьогодні я заслухав доповідь Головкома Сирського та міністра оборони України Умєрова щодо забезпечення наших сил, постачання від партнерів. Головком та міністр доповіли також про свої контакти з партнерами, і наші очікування. Ми вдячні за затверджені пакети, але вони нам потрібні повністю й на полі бою – без затримок. І щоб усе те, про що ми домовлялися з Президентом Байденом, було реалізовано.

Також я хочу відзначити рятувальників ДСНС України – увесь колектив служби, кожного й кожну, хто працює, щоб зберегти якнайбільше життів наших людей. В усіх регіонах, у кожному місті. Дякую вам! Харківщина – особливо проявили себе цими тижнями Михайло Тебенев, Іван Лобанов, Олександр Омеляненко, Олександр Мазур та Юрій Мацаєнко. Дякую, хлопці! І ще Київщина, пожежно-рятувальні частини області: Ярослав Бровченко, Олександр Борозенець, Богдан Каченко, Сергій Неділько, Тимофій Вишня. Дякую вам та всім працівникам ДСНС України, усім місцевим службам, які працюють для людей, кожному поліцейському та волонтеру, які допомагають…

І ще одне.

Донеччина. Наші воїни. Покровський напрямок, Торецький, Курахівський, Краматорський. Дуже жорсткі бої, десятки російських штурмів щодня. Дякую кожному солдату, сержанту та офіцеру, які захищають наші позиції та стримують окупанта. Дякую всім нашим воїнам за силу!

Слава Україні!

———-

Dear Ukrainians, Ukrainian women!

Currently, in Kharkiv, the demolition of the debris at the site of the Russian aerial bomb impact is still ongoing. Four controlled aerial bombs hit the city – this is a completely calculated terror. One of the bombs destroyed a residential building in the central part of the city, next to the bus station. As of now, it is known about more than 40 injured and traumatized people in the city. All are provided with the necessary assistance. Three people in Kharkiv were killed by today’s strikes. My condolences to family and friends. The rescue operation is difficult – there was a collapse of the building’s structures. But the rescuers of the State Emergency Service of Ukraine, local services, all those involved are doing everything to help people as much as possible. And we are working as hard as possible to give Ukraine the opportunity to fully respond to such Russian terror. Only since the beginning of this June, the Russians have already used more than 2,400 guided aerial bombs against Ukraine, of which about 700 were against Kharkiv region, against our positions, against our cities and communities in Kharkiv region.

Such Russian attacks are carried out on Donetsk region and on our other front-line and border regions on a daily basis. Ukraine needs the necessary forces and means to destroy the carriers of these bombs, in particular, Russian combat aircraft where they are. This step is required. I am grateful to all partners, I am grateful to America for the strong decision that helped us to stabilize the situation in the Kharkiv border regions – we were able to destroy Russian missile launchers near the border and the concentration of Russian occupiers. Such decisions must be continued. The significant decrease in Russian missile terror against Kharkiv and the region proves that it is absolutely possible to protect our cities and communities from Russian bombs. Therefore, modern air defense systems for Ukraine are “patriots”, and the acceleration of the training of our pilots for the F-16, and what is especially important, the sufficient range of our weapons is what is really necessary. It is necessary to protect life – and only for this. I thank everyone in the world who supports us in this. Russian terror must lose, and it is in the interest of everyone who wants to live in a world without war, which terrorists always spread – always when they do not lose. And today I listened to the report of Head of the Committee Sirskyi and Minister of Defense of Ukraine Umyerov regarding the provision of our forces, supplies from partners. The chairman and the minister also reported on their contacts with partners and our expectations. We are grateful for the approved packages, but we need them in full and on the battlefield – without delay. And that everything we agreed on with President Biden was implemented.

I also want to recognize the rescuers of the State Emergency Service of Ukraine – the entire team of the service, each and every one who works to save as many lives as possible of our people. In all regions, in every city. Thank you! Kharkiv Region – Mykhailo Tebenev, Ivan Lobanov, Oleksandr Omelyanenko, Oleksandr Mazur, and Yuriy Matsaenko have especially shown themselves these weeks. Thanks guys! And also Kyiv region, fire and rescue units of the region: Yaroslav Brovchenko, Oleksandr Borozenets, Bohdan Kachenko, Serhiy Nedilko, Tymofiy Vyshnia. Thank you and all the employees of the State Emergency Service of Ukraine, all local services that work for people, every police officer and volunteer who help…

And one more.

Daughter Our warriors. Pokrovsky direction, Toretskyi, Kurakhivskyi, Kramatorskyi. Very tough battles, dozens of Russian assaults every day. Thank you to every soldier, sergeant and officer who defends our positions and deters the occupier. Thanks to all our soldiers for their strength!

Glory to Ukraine!

Офіційне інтернет-представництво Президента України Володимира Зеленського / The official online representation of the President of Ukraine Volodymyr Zelenskyi

Опубліковано у Захист і підтримка України | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.