Поразка України під Авдіївкою погіршує настрої на Заході / Ukraine’s defeat at Avdiivka darkens the mood in the West

Аналіз Ніка Пейтона Волша, CNN / Analysis by Nick Paton Walsh, CNN

(CNN) — Це ключовий момент, коли просування Росії та атрофія Заходу загрожують змінити найбільшу сухопутну війну в Європі з 1940-х років.

Подорожуючи від Мюнхенської конференції з безпеки до передової в Україні, ввічливе розчарування та вишукані благання західних лідерів і президента України Володимира Зеленського здаються ще більш відчайдушними. Попередження про те, що Україна може зазнати невдач на передовій, якщо Конгрес Сполучених Штатів продовжуватиме затримувати пакет допомоги у розмірі 60 мільярдів доларів, тепер перетворилися на гірку, жорстоку реальність.

Запоруки та риторика мюнхенських костюмів і лімузинів поки що мало що стосуються; в чеканні, або безодні, попереду Україна втрачає людей і землю. Це все дуже реально, дуже безпосередньо і яскраво. Після місяців глухого кута можливість кардинальних змін на передовій цілком реальна.

Жахлива смерть лідера російської опозиції Олексія Навального означала, що жорстокість режиму Путіна посилилася та стала абсолютно очевидною для європейських лідерів, які побоювалися, що зібрання буде переслідувати сумніви щодо прихильності Трампа до альянсу НАТО в майбутньому. Президент Латвії говорив про «вбивство», міністр оборони Німеччини про те, як смерть показала, що Росія «бажала і могла спровокувати» Захід. Україна аргументувала це явним доказом того, що Путін був надто ірраціональною людиною, щоб з ним вести переговори.

Тим не менш, конференція – часто розмовна зала, зосереджена на антуражі та забарвленнях через конкретні результати – завершилася без значного прогресу. Президент США Джо Байден у 2021 році заявив, що смерть Навального призведе до «руйнівних наслідків» для Росії. Проте набір інструментів Білого дому дещо спустошився через вторгнення 2022 року, і станом на ранок понеділка – через 72 години після оголошення про смерть Навального – не було оголошено жодних заходів. Дійсно, віце-президент Камала Гарріс могла лише критикувати «політичну майстерність» очолюваного республіканцями Конгресу, який щойно взяв двотижневу відпустку.

Тим часом Зеленський, вийшовши на сцену в Мюнхені відразу після того, як Україна оголосила про вихід із важливого східного прифронтового міста Авдіївки в суботу, виявив атмосферу поразки в Україні та дикість у Росії, майже нічого не зробив для наближення терміново необхідних мільярдів США.

Сама по собі українська поразка в Авдіївці не означає кардинальних змін у долі Києва. Він має лише помірне стратегічне значення. Але Україна утримувала його протягом десятиліття, після першого вторгнення Росії в 2014 році на Донбас. Україна оголосила про добровільний вихід після місяців величезного російського тиску, вибір, можливо, спричинений деякими політичними реаліями. Оборона Бахмута — ще одного міста на східному фронті, заради якого Москва була готова змарнувати тисячі життів минулого року — як стверджують критики української політики, коштувала Києву ресурсів, які краще було б спрямувати на контрнаступ на півдні минулого літа.

Той контрнаступ провалився, а кадрові перестановки в українському керівництві, в яких архітектора провального літнього поштовху генерала Валерія Залужного змінив його перший заступник Олександр Сирський, відбуваються як у гірший, так і в найкращий час, залежно від того, про кого йде мова. Розбіжності між Зеленським і його військовим начальником стала відволіканням від військових зусиль, і, очевидно, потрібні були нові ідеї.

Проте Сирський має замінити майже культового командира, який дуже популярний серед військових і цивільного населення, у той час, коли Україна кульгає з усіх боків. У нього немає моменту підвести підсумки чи переоцінити. Дехто з аналітиків розцінив вихід Сирського з Авдіївки як спробу показати, що він є більш надійним опікуном життя військових, ніж можна було б припустити через його репутацію жорсткої людини.

Зараз Київ має справу з російськими сплесками на багатьох фронтах. Після Авдіївки можуть спробувати зачистити інші навколишні села. Проте падіння цього залізничного вузла звільняє кремлівські підрозділи та повітряні сили для боротьби деінде. Це може бути Вулехдар на півдні. На заході під загрозою одне з головних і додаткових досягнень південного контрнаступу — Роботайн, де сотні загинули в запеклих боях за крихітне село. Російські блогери запропонували повний штурм її східного флангу. Українські чиновники наполягають, що їх відбили. Під Куп’янськом, на околицях Харкова, є тиск, також може бути ще один російський сплеск навколо Бахмута.

Ступінь можливостей і намірів Росії наразі незрозумілий, і важливо пам’ятати, у який безлад і крах вони потрапили рік тому за того самого президента та міністра оборони. Але вони вкрай потребують демонстрації перемоги напередодні офіційного переобрання Путіна президентом менш ніж за місяць. Їхній військово-промисловий комплекс, здається, виробляє військову техніку, і скарбниця Кремля ніколи не була повнішою.

Було б помилкою думати, що Путін – з його державним апаратом та економікою, які тепер повністю переобладнані для безстрокового конфлікту – приборкав свої амбіції. У своєму недавньому інтерв’ю Такеру Карлсону він навіть говорив про Польщу, члена НАТО, як про помилкового васала. Наскільки далеко він готовий зайти, залишається незрозумілим, але той факт, що відповідь на запитання невідома, має викликати занепокоєння.

Головним активом російських військ зараз є наполегливість і бездушність. У Москви є те, чого не вистачає Києву, а це постійний потік новобранців — солдатів строкової служби, найманців, полонених — на передову, які вона готова витрачати на другорядні цілі, невигадливими фронтальними штурмами, і може поповнюватись із приголомшливою швидкістю.

І навпаки, Україні не вистачає робочої сили, і вона гальмує рішення про розширення призову на 25- та 26-річних. Залужний хотів ще 500 тисяч чоловік, а цього ще не було. Не вистачає боєприпасів, і тому на загрозливих лініях фронту Україна повинна нормувати снаряди, тоді як сили Москви можуть навіть покладатися на поповнення запасів із таких віддалень, як Північна Корея, щоб утримувати свою артилерію. Західна допомога, поповнена Європейським Союзом минулого місяця, все ще мізерна через дисфункцію республіканців у Конгресі. Будинок пішов на двотижневу перерву; за ці два тижні на передовій можуть відбутися зміни, про які Україна й не мріяла ще півроку тому.

Вплив нерішучості Конгресу вже є згубним. Віра — можливо, якої дотримуються деякі необізнані республіканці — що якщо Україну ігноруватимуть достатньо, Путін якось зупиниться і просто піде геть, вже була викрита як омана лише за останні тижні.

Кремль не зупиниться. Україна продовжуватиме слабшати без мільярдної допомоги Заходу. Війна не мине. І рішення, з якими Захід зіткнеться в найближчі місяці, ще не закінчені, незалежно від того, чи готові вони продовжувати надавати мізерну допомогу, над якою зараз ухиляються. Натомість вони можуть зіткнутися з більшими екзистенційними питаннями щодо надання значно більше допомоги, дуже терміново, щоб зупинити українську війну, яка стала європейською.

——-

(CNN) — It is a pivotal moment, where both Russian advances and Western atrophy threaten to transform the biggest land war in Europe since the 1940s.

Traveling from the Munich Security Conference towards Ukraine’s frontlines, the polite frustration and manicured pleas of Western leaders and Ukrainian President Volodymyr Zelensky feel yet more desperate. The warnings that Ukraine might suffer setbacks on the frontline if the United States Congress continued to hold up a $60 billion aid package have now curdled into a bitter, brutal reality.

The pledges and rhetoric of Munich’s suits and limousines have so far amounted to little; in the wait, or abyss, ahead, Ukraine is losing people and land. It is all very real, very immediate and stark. After months of stalemate, the possibility of sweeping changes on the frontlines is quite real.

The horrific death of Russian opposition leader Alexey Navalny meant the brutality of the Putin regime was amplified and crystal-clear for European leaders who had feared the gathering would be dogged by doubts over a future Trump presidency’s adherence to the NATO alliance. Latvia’s president spoke of “murder,” Germany’s defense minister of how the death showed Russia was “willing and able to provoke” the West. Ukraine reasoned it was clear proof Putin was too irrational a man to negotiate with.

Yet still, the conference – often a talking shop, fixated on entourages and colored-passes over concrete results – ended without major progress. US President Joe Biden had said in 2021 that Navalny’s death would lead to “devastating consequences” for Russia. Yet the White House’s toolkit has been somewhat emptied by the 2022 invasion and as of Monday morning – 72 hours after Navalny’s passing was announced – no measures have been announced. Indeed, Vice President Kamala Harris could only berate the “political gamesmanship” of a Republican-led Congress that has just taken two weeks off.

Meanwhile, Zelensky – taking the stage in Munich right after Ukraine announced its withdrawal from the significant eastern frontline town of Avdiivka on Saturday – found the climate of defeat in Ukraine, and savagery in Russia, did almost nothing to bring the urgently needed US billions closer.

In and of itself, the Ukrainian defeat Avdiivka does not herald a sea change in Kyiv’s fortunes. It is only of moderate strategic importance. But Ukraine held it for a decade, since Russia’s first invasion in 2014 pushed into the Donbas region. Ukraine announced a voluntary withdrawal after months of immense Russian pressure, a choice perhaps fomented by some political realities. The defense of Bakhmut — another town on the eastern front that Moscow was willing to squander thousands of lives to take last year — did, critics of Ukrainian policy argue, cost Kyiv resources it would have better devoted to its counteroffensive in the south last summer.

That counteroffensive failed, and the reshuffle of Ukraine’s top brass — in which the architect of the failed summer push, General Valerii Zaluzhnyi, was replaced by his top deputy Oleksandr Syrsky — comes at both the worst and best time, depending on who you are talking to. The animosity between Zelensky and his military chief had become a distraction to the war effort, and new ideas were clearly needed.

Yet Syrsky must replace a near iconic commander who is deeply popular with troops and civilians, at a time when Ukraine is hobbled in all directions. He does not have a moment to take stock or reassess. Some analysis has seen Syrsky’s opening act of withdrawing from Avdiivka as a bid to show he is a more protective custodian of troops’ lives than his hard man reputation would suggest.

Kyiv is now dealing with Russian surges on many fronts. After Avdiivka, they may attempt to sweep up other surrounding villages. Yet the fall of this railway hub frees up Kremlin units and air power to fight elsewhere. That could be Vulehdar to the south. To the west, one of the main and incremental gains of the southern counteroffensive — Robotyne, where hundreds died in pitched battles for a tiny village — is under threat. Russian bloggers have suggested a full assault on its eastern flank. Ukrainian officials insist they have been repelled. There is pressure near Kupiansk, on the edges of Kharkiv, and there also could be another Russian surge around Bakhmut.

The extent of Russia’s capabilities and intent is unclear at the moment, and it is important to remember the mess and collapse they were in a year ago was under the same president and defense minister. But they are badly in need of demonstrating a win ahead of Putin’s rubber-stamp re-election as president just under a month from now. Their military-industrial complex appears to be humming in producing war materiel, and the Kremlin’s coffers have never been fuller.

It would be a mistake to think Putin – with his state apparatus and economy now fully retooled for indefinite conflict – has curbed his ambitions. He even spoke about Poland, a NATO member, as an errant vassal in his recent interview with Tucker Carlson. How far he is willing to go remains unclear, but the fact that the answer to the question is unknown should be cause for concern.

The key asset of Russia’s forces now is persistence – dogged and callous. Moscow has something Kyiv lacks, and that is a constant stream of recruits — conscripts, mercenaries, prisoners — for the frontlines, which it is willing to waste for minor objectives, with unimaginative frontal assaults, and can replenish at a staggering rate.

Conversely, Ukraine lacks manpower and is stalling on a decision to widen the draft to include 25- and 26-year-olds. Zaluzhnyi wanted another 500,000 men, and that has yet to happen. Ammunition is lacking, and so on imperilled frontlines, Ukraine must ration shells, while Moscow’s forces can even rely on top-ups from as far away as North Korea to keep their artillery stocked. Western aid, replenished by the European Union last month, is still meager because of Republican dysfunction in Congress. The House has gone on a two-week break; that fortnight might see changes on the frontlines that Ukraine would not have dreamed of just six months ago.

The impact of Congress’s indecision is already calamitous. The belief — perhaps held by some uninformed Republicans — that if Ukraine is ignored enough, Putin will somehow stop and just go away, has already been exposed as delusional in the last weeks alone.

The Kremlin will not stop. Ukraine will continue to weaken without Western aid in its billions. The war will not go away. And the decisions the West will face in the coming months are not over whether they are willing to continue with the paltry aid they are currently prevaricating over. Instead they may face larger existential questions about providing a lot more help, very urgently, to stop Ukraine’s war becoming Europe’s.

Детальніше за посиланням / More details at the link: https://amp.cnn.com/cnn/2024/02/19/europe/ukraine-russia-war-avdiivka-defeat-intl/index.html

 

Опубліковано у Захист і підтримка України, Новини земляцьких об'єднань за кордоном. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.