Сьогодні автору шлягеру «Я козачка твоя» було б 70… / Today, the author of the hit “I’m Your Cossack” would have turned 70…

Він не дожив до цього свого ювілею – помер, працюючи у Кіптях, щоб підняти там музичну сторону громади.

Микола Збарацький, певно, найбільш став відомим завдяки пісні «Я козачка твоя», слова якої написала Надія Галковська, а виконувала Раїса Кириченко. Пісня ж народилася на наших очах – це було в поході «Козацькими шляхами» 1991 року, ще до проголошення Незалежності України. Похід проводили чернігівські товариство «Просвіта» та Народний Рух.

Народження пісні сталося під Коропом на Чернігівщині, біля озера Вить, де ми зупинилися на ночівлю. Особисто я вже пішов вкладатися спати у намет, але ще куріло багаття, ще хтось співав, хтось мугикав, а Микола Збарацький – як зараз пам’ятаю – пішов бродити у луки, оповиті туманом і там довго біліла його сорочка навипуск. Чомусь запам’яталося саме це…

Аж згодом крики всіх побудили. Народилася нова пісня! І отам під Коропом, на лузі біля багаття, яке розгорілося знову, вперше пролунало: «Я козачка твоя, я дружина твоя, пане полковнику мій синьоокий!». А назавтра публічна прем’єра пісні пройшла на площі Коропа. Вона була вщерть заповнена, але прапорців українських було тільки два – їх привезли дві сестри з Києва. Звісно, і ми були під нашим прапором.

Пісня пішла широко. Пригадую, як уже років через десять після того приїхав тесть з Луганська і, роблячи ремонт у хаті, почув цю пісню по радіо. Каже: «О, наша луганська пісня!». Я здивувався – мало сказати. Виявляється, її часто крутили по луганському радіо і тесть сприйняв за місцеву.

… Микола Збарацький родом з Ладана. Заслужений артист України. Працював у чернігівській філармонії. Мав складне життя, яке переповідати не вважаю потрібним. Власне, він сам не приховував, що і в той знаменитий похід він потрапив не з націоналістичних переконань, яких у нього ніколи не було, а просто його зумів загітувати до участі в поході Володимир Ступак, тодішній очільник чернігівського Руху. Але завдяки пісні «Козачка» Микола Збарацький увійшов в історію відродження Незалежності України на Чернігівщині.
——
He did not live to see his anniversary – he died while working in Kypty to raise the musical side of the community there.

Mykola Zbaratsky probably became most famous thanks to the song “I am your Cossack”, the lyrics of which were written by Nadiya Galkovska and performed by Raisa Kyrychenko. The song was born before our eyes – it was during the “Cossack Ways” campaign in 1991, even before the declaration of Ukraine’s independence. The march was organized by the Chernihiv society “Enlightenment” and the People’s Movement.

The birth of the song happened near Korop in Chernihiv Oblast, near Lake Vyt, where we stopped for the night. Personally, I had already gone to sleep in the tent, but the fire was still smoking, someone was still singing, someone was humming, and Mykola Zbaratsky – as I remember now – went to wander in the meadows, shrouded in fog, and there his shirt turned white for a long time. For some reason, I remembered exactly this…

Later, the screams woke everyone up. A new song was born! And over there under Korop, in the meadow near the bonfire, which had flared up again, for the first time it sounded: “I am your Cossack, I am your wife, Mr. Colonel, my blue-eyed one!”. And the next day, the public premiere of the song took place on Koropa Square. It was filled to capacity, but there were only two Ukrainian ensigns – they were brought by two sisters from Kyiv. Of course, we were under our flag.

The song went widely. I remember how ten years later, my father-in-law came from Luhansk and, while doing repairs in the house, heard this song on the radio. He says: “Oh, our Luhansk song!”. I was surprised – not enough to say. It turns out that she was often played on Luhansk radio and her father-in-law mistook her for a local.

… Mykola Zbaratsky comes from Ladan. Honored Artist of Ukraine. He worked in the Chernihiv Philharmonic. I had a complicated life, which I do not consider necessary to recount. As a matter of fact, he himself did not hide that he got into that famous campaign not because of nationalist convictions, which he never had, but simply because Volodymyr Stupak, the head of the Chernihiv Movement at the time, managed to incite him to participate in the campaign. But thanks to the song “Cossack”, Mykola Zbaratsky entered the history of the revival of Ukrainian Independence in Chernihiv Oblast.

Василь ЧЕПУРНИЙ / Vasyl CHEPURNYI

 

Опубліковано у Видатні земляки, Вшанування пам'яті | Теґи: , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.