Сьогодні-День Києва

Києву виповнюється більше 1540 років! / Kyiv is more than 1540 years old! UKR/ENG

Незламний, вічний, історичний, непорушний, захисний, математично точний, хоробрий, літературний, загартований, співочий, озброєний, усміхнений, сильний, театральний, працьовитий і заможний, мудрий, сміливий, зцілюючий, стійкий, психологічний, предковічний, золотоверхий, храмовий, безстрашний, ніколи й ніким нескорений, метафоричний, різнобарвний, філософський, душа та дух, культурний, суворий, мрійник-реаліст, непокірний, фізично детермінований і багатоелементний, економічний і фінансовий, гордий, науковий, дослідницький, цифровий, фотографічний, трансформуючий, перформативний, навчальний та освічений, універсальний,вільний і вольовий, динамічний, багатовимірний, україномовний поліглот, мистецький, незмінно прекрасний, дипломатичний, священний Другий Єрусалим і Третій (справжній!) Рим, осердя незалежності, стратегічний, музичний, фундамент державності та закону, втілення свободи, демократії та права, тисячолітній Київ – місто-столиця, місто-герой України!

У День свого народження Київ вдячний усім містам-столицям країн, які з початком широкомасштабного вторгнення російської федерації відкрили свої кордони гостинності та підтримки для мільйонів громадян України, які знайшли там тимчасовий захист від бомб, ракет та смертельної деструкції, яку тільки й вміє створювати та нести під облудними та брехливими словами рашистський режим.

Київ назавжди задокументував та закарбував в своєму хороброму серці для наступних поколінь українського народу, світу та майбутніх судів злочини кремля на суверенній, недоторканій, незалежній території України, які здійснюють як акт російської територіальної агресії у порушення Статуту ООН та геноциду українського народу російські регулярні з’єднання і підрозділи, підпорядковані міністерству оборони та генеральному штабу збройних сил російської федерації, підрозділи та спеціальні формування, підпорядковані іншим силовим відомствам рф, їхні радники, інструктори та іррегулярні незаконні збройні формування, озброєні банди та групи найманців, приватні воєнні кампанії створені, підпорядковані, керовані, підтримувані та фінансовані російською федерацією, всі зрадники та колаборанти.

Київ виборює право України на полях бою та дипломатії продовжувати бути незалежною державою і право українського народу на гідне творче буття у гроні рівних в Євроатлантичній родині народів.

Київ пише майбутні вироки кремлівському режиму, який відповість за всі болі, вбивства, зґвалтування, знущання, тортури, страждання безневинних людей, грабунки та руйнації, завдані російською федерацією.

Київ дієво наближає перемогу України та створює умови для міжнародної кримінальної відповідальності вищого військового і політичного керівництва росії та російських військовослужбовців за жахливі порушення міжнародного гуманітарного права – вчинення воєнних злочинів.

Indomitable, eternal, historical, inviolable, protective, mathematically accurate, brave, literary, tempered, singing, armed, smiling, strong, theatrical, hard-working and wealthy, wise, brave, healing, resilient, psychological, prehistoric, golden, temple, fearless, never unconquered by anyone, metaphorical, colorful, philosophical, soul and spirit, cultural, stern, realist dreamer, rebellious, economic and financial, proud, dynamic, with a freedom and free will, scientific, research, digital, photographic, transformative, performative, educational and educated, universal, multidimensional, Ukrainian-speaking polyglot, physically determined and multi-elemental, artistic, always beautiful, diplomatic, sacred Second Jerusalem and Third (real!) Rome, strategist, heart of independence, musical, the foundation of statehood and law, the embodiment of freedom, democracy and law, millennial Kyiv – the Сapital Сity, the Нero Сity of Ukraine!

On its birthday, Kyiv is grateful to all the capitals of the countries that have opened their borders of hospitality and support to millions of Ukrainians who have found temporary protection from bombs, missiles and deadly destruction under the deceptive and false words of the ruscist regime.

Kyiv has forever documented and engraved in its brave heart for future generations of the Ukrainian people, the world and future courts the crimes of the kremlin in the sovereign, inviolable, independent territory of Ukraine, committed as an act of russian territorial aggression in violation of the UN Charter and genocide by the subdivisions subordinated to the Ministry of Defense and the General Staff of the Armed Forces of the russian federation, subdivisions and special formations subordinated to other law enforcement agencies of the russian federation, their advisers, instructors and irregular illegal armed formations, armed gangs and mercenary groups, private campaigns, private military supported and funded by the russian federation, all traitors and collaborators.

Kyiv is fighting for the right of Ukraine on the battlefields and diplomacy to continue to be an independent state and the right of the Ukrainian people to a dignified creative existence in the group of equal states in the Euro-Atlantic family.

Kyiv is writing future sentences for the kremlin regime, which will be held accountable for all the pain, murder, rape, abuse, torture, suffering of innocent people, looting and destruction inflicted by the russian federation.

Kyiv is effectively approaching Ukraine’s victory and creating conditions for the international criminal responsibility of russia’s top military and political leadership and russian servicemen for horrific violations of international humanitarian law – the commission of war crimes.

Жодна сльоза та крапля крові не пролиті даремно! Ворога буде покарано! / Not a single tear or drop of blood was shed in vain! The enemy will be punished!

Києве – ти обов’язково переможеш! / Kyiv – you will definitely win!

Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Опубліковано у Дні поселень, Захист і підтримка України. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.