Світ не має думати, що війна – це десь далеко, – британські воїни-добровольці / The world must not think that war is far away – British volunteer soldiers

Майк і його командир – добровольці з Великої Британії, які стали до лав Міжнародного легіону ГУР МОУ, аби допомогти українцям захистити свою незалежність.

Артилерійські обстріли, окопи, ворожі безпілотники над головою – минулі два роки вони обоє провели на війні з російськими загарбниками.

Про свій бойовий досвід, мотивацію, екіпірування, інновації і зміни у тактиці війни, улюблену зброю, важливість тренувань та опанування навичок виживання в польових умовах, а також про враження від зустрічі з так званою «другою армією світу» хлопці розповіли для американського YouTube каналу “Garand Thumb”.

Дрони і артилерія

Одна з найбільших загроз на полі бою – артилерія, яка може повністю зрівняти будь-який квадрат із землею.

Минулого року, працюючи біля Бахмута, я бачив декілька справді важких боїв із застосуванням великої кількості артилерії з обох сторін.

Якось вночі я вів спостереження, рухався через лісосмугу, і над нами пролетів безпілотник. Це було десь о другій годині ночі, тобто дрон був оснащений тепловізором. Він завис над нами на кілька хвилин. Тоді ми відійшли на кількасот метрів назад до укриття.

Приблизно через 20 секунд уся ця територія була розбита 120-мм мінами. Якби ми залишилися на місці, то просто загинули б.

Українські окопи і бліндажі

Однією з найважливіших рис укріплень в Україні є те, що вони мають дійсно міцний дах. Зверху обов’язково – сітка, а у дверному отворі – важка ковдра. Це дуже важливо для зупинки дронів.

Там, де військові були на позиції більше року, бліндажі завглибшки десь 8 футів, укріплені бетоном та деревом. У них навіть є пункти приготування їжі всередині.

Правила пересування на фронті

Коли ми пересуваємося, то опускаємо голову вниз, озираємося, дивимось вгору і скануємо навколишнє середовище.

Завжди важливо звертати увагу на те, де знаходиться найближче укриття, бо від артилерії світ починає перевертатися і треба знати, куди «пірнати». Це базові прийоми, відомі ще з часів Другої світової війни.

Авіаудари

Укриття важливі як воїнам на полі бою, так і для цивільних громадян під час повітряних тривог, хоча багато будинків руйнуються повністю під час влучання снаряду, якщо це не багатоповерхівка.

Багато людей говорять: «якщо ворог завдає авіаударів по місту – це кінець». Але якось ми перебували у маленькому українському селі. Там стояла приблизно рота українців.

Я побачив, як прилетіли два літаки, скинули боєприпаси, а потім четвірка ударних гелікоптерів завдали удару з-за горизонту – просто «сліпий вогонь».

Ми подумали, що українці, мабуть, несуть серйозні втрати. Але їхні війська були в укріплених спорудах, вони були в підвалах і не понесли жодних втрат.

Укріплення росіян

Укріплення, в які вони [росіяни] вкопалися, дуже небезпечні. Досить обжиті, але, наприклад, окопи, які я бачив на південному сході, росіяни спеціально готували до відступу, бо знали, що вони там програють.

Цікаво, але такі були і під час Першої світової війни; вони використовують все по колу.

Українські спецпризначенці

Я бачив операції, які проводять хлопці з [українських] спецпідрозділів. Вони під’їжджають прямо до окопів російських окупантів і б’ють по них гранатометами. Ці хлопці – міцні.

Також вони непомітно проникають до росіян, перш ніж ті це усвідомлюють. У таких випадках загарбники намагаються врятуватися втечею, бо розуміють – якщо залишаться у окопі з кимось із них, або зі мною, то буде кепсько.

Підготовка російських солдатів

Ми бачили багато ненавчених росіян. Два-три дні тренувань, і мобілізованих кидають на фронт, тому вони намагаються здатися.

Я був задіяний у операціях, під час яких ми брали їх у полон, але коли ти в окопі, ризики занадто високі.

Я бачив і чув багато історій про те, що росіяни тримають осколкові гранати під одягом. Він просто висмикує чеку, і ви всі «зникаєте».

Важливість тренувань

Моя порада – проходити підготовку і ставитися до неї серйозно. Різниця між підготовленим і ненавченим солдатом має велике значення.

Вам не обов’язково мати супер екіпіровку. Є речі, які допомагають, але важливо наскільки добре ви навчені користуватися цим усім.

Зараз у Великій Британії, як на мене, багато людей почуваються дещо безпечно. Вони переконані, що з ними ніколи нічого не станеться; ніби війна – це десь дуже далеко.

Але українці думали так само: люди, які живуть у Києві, ніколи не уявляли, що їх бомбардуватимуть щодня.

Тож базовий курс – це чудова річ, бо ніколи не знаєш, коли це стане в пригоді.

———-

Mike and his commander are volunteers from Great Britain who joined the ranks of the International Legion of the GUR MOU to help Ukrainians defend their independence.

Artillery fire, trenches, enemy drones overhead – they both spent the past two years at war with the Russian invaders.

The boys spoke to the American YouTube channel about their combat experience, motivation, equipment, innovations and changes in war tactics, their favorite weapon, the importance of training and mastering survival skills in the field, as well as their impressions of meeting the so-called “second army of the world” Garand Thumb”.

Drones and artillery

One of the biggest threats on the battlefield is artillery, which can completely raze any square to the ground.

Last year, while working near Bakhmut, I saw some really heavy fighting with a lot of artillery on both sides.

One night I was conducting surveillance, moving through a forest strip, and a drone flew over us. It was around two o’clock in the morning, that is, the drone was equipped with a thermal imager. He hovered over us for a few minutes. Then we retreated several hundred meters back to the shelter.

After about 20 seconds, this entire area was destroyed by 120-mm mines. If we stayed where we were, we would simply die.

Ukrainian trenches and dugouts

One of the most important features of fortifications in Ukraine is that they have a really strong roof. There must be a net on top, and a heavy blanket in the doorway. This is very important for stopping drones.

Where troops have been in position for more than a year, dugouts are about 8 feet deep and reinforced with concrete and wood. They even have cooking stations inside.

Rules of movement at the front

When we move, we lower our head down, look around, look up and scan the environment.

It is always important to pay attention to where the nearest shelter is, because the world begins to turn upside down from artillery and you need to know where to “dive”. These are basic techniques known since the Second World War.

Airstrikes

Shelters are important both to soldiers on the battlefield and to civilians during air raids, although many buildings are completely destroyed by a shell unless it is a high-rise.

Many people say: “if the enemy launches airstrikes on the city, that’s the end.” But once we were in a small Ukrainian village. About a company of Ukrainians stood there.

I saw two planes come in, drop ammunition, and then four attack helicopters strike from over the horizon – just blind fire.

We thought that the Ukrainians must be suffering serious losses. But their troops were in fortified buildings, they were in basements and did not suffer any losses.

Fortification of the Russians

The fortifications they [the Russians] dug into are very dangerous. Quite inhabited, but, for example, the trenches that I saw in the southeast, the Russians specially prepared for retreat, because they knew that they would lose there.

It is interesting, but such were also during the First World War; they use everything in a circle.

Ukrainian special forces

I saw operations conducted by guys from the [Ukrainian] special forces. They drive right up to the trenches of the Russian occupiers and hit them with grenade launchers. These guys are tough.

Also, they imperceptibly infiltrate the Russians before they realize it. In such cases, the invaders try to escape by running away, because they understand that if they stay in the trench with one of them, or with me, it will be bad.

Training of Russian soldiers

We saw many uneducated Russians. Two or three days of training, and the mobilized are thrown to the front, so they try to surrender.

I’ve been involved in operations where we’ve captured them, but when you’re in the trenches, the stakes are too high.

I have seen and heard many stories about the Russians keeping cluster munitions under their clothes. He simply draws the check, and you all “disappear”.

The importance of training

My advice is to take training and take it seriously. The difference between a trained soldier and an untrained soldier is of great importance.

You don’t have to have super gear. There are things that help, but what matters is how well you are trained to use them all.

I think a lot of people feel somewhat safe in the UK right now. They are convinced that nothing will ever happen to them; as if the war is somewhere very far away.

But Ukrainians thought the same way: people living in Kyiv never imagined that they would be bombed every day.

So a basic course is a great thing because you never know when it will come in handy.

За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України / According to the information of the Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine

Опубліковано у Захист і підтримка України, Новини земляцьких об'єднань за кордоном. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.