Ситуація в Україні: судді МКС видають ордери на арешт Сергія Івановича Кобилаша та Віктора Миколайовича Соколова / Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Sergei Ivanovich Kobylash and Viktor Nikolayevich Sokolov

Міжнародний Кримінальний Суд International Criminal Court

Прес-реліз: 5 березня 2024 р / Press Release: 5 March 2024

Сьогодні, 5 березня 2024 року, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду, до складу якої входять суддя Росаріо Сальваторе Айтала, головуючий, суддя Томоко Акане та суддя Серхіо Херардо Угальде Годінес («МКС» або «Суд»), видала ордери на арешт двох осіб, пана Сергія Івановича Кобилаша та пана Віктора Миколайовича Соколова, у контексті ситуації в Україні за ймовірні злочини, вчинені щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року.

Пан Сергій Іванович Кобилаш, 1 квітня 1965 року народження, генерал-лейтенант ЗС Росії, який у відповідний час був командувачем Дальньої авіації Повітряно-космічних сил, і пан Віктор Миколайович Соколов, народився 4 квітня 1962 року, адмірал Військово-Морського Флоту Росії, який у відповідний час був командувачем Чорноморським флотом, несуть відповідальність за військовий злочин у вигляді нападу на цивільні об’єкти (стаття 8(2)(b)(ii) Римської Статут) і воєнний злочин у вигляді заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об’єктів (стаття 8(2)(b)(iv) Римського статуту), а також злочин проти людяності у вигляді нелюдських дій згідно зі статтею 7(1) (k) Римського статуту. Існують розумні підстави вважати, що вони несуть індивідуальну кримінальну відповідальність за вищезазначені злочини за (i) вчинення дій спільно та/або через інших (стаття 25(3)(a) Римського статуту), (ii) наказ про вчинення злочинів та/або (iii) за неспроможність здійснювати належний контроль над силами, які їм підпорядковуються (стаття 28(a) Римського статуту).

Два ордери на арешт були видані за клопотаннями прокуратури. Палата попереднього провадження II визнала, що є достатні підстави вважати, що двоє підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані силами під їхнім командуванням по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. У цей час відбулася ймовірна кампанія ударів по численних електростанціях і підстанціях, які були здійснені російськими збройними силами в багатьох місцях в Україні.

Палата попереднього провадження ІІ встановила, що існують розумні підстави вважати, що передбачувані удари були спрямовані проти цивільних об’єктів, і для тих установок, які могли бути кваліфіковані як військові об’єкти у відповідний час, очікувана випадкова шкода та збиток для цивільного населення були б однозначно надмірна для очікуваної військової переваги.

Палата попереднього провадження II також вирішила, що стверджувана кампанія дій кваліфікується як поведінка, яка передбачає багаторазове вчинення дій проти цивільного населення відповідно до державної політики у значенні статті 7 Статуту. Таким чином, є достатні підстави вважати, що підозрювані також несуть відповідальність за злочин проти людяності «інші нелюдські дії […], що навмисно спричиняють сильні страждання або серйозні тілесні чи психічні чи фізичні ушкодження» відповідно до статті 7. (1)(k) Римського статуту.

Зміст ордерів видається «таємним», щоб захистити свідків і забезпечити розслідування. Проте, пам’ятаючи про те, що поведінка, подібна до тієї, про яку йдеться в даній ситуації, яка є порушенням міжнародного гуманітарного права, нібито триває, Палата вважає, що обізнаність громадськості про ордери може сприяти запобіганню подальшому вчиненню злочинів. Таким чином, Палата попереднього провадження II вважає, що в інтересах правосуддя дозволити Секретаріату публічно оприлюднити наявність ордерів, імена підозрюваних, злочини, за які видані ордери, і форми відповідальності.

________

Today, 5 March 2024, Pre-Trial Chamber II of the International Criminal Court, composed of Judge Rosario Salvatore Aitala, Presiding, Judge Tomoko Akane and Judge Sergio Gerardo Ugalde Godinez (“ICC” or “Court”) issued warrants of arrest for two individuals, Mr Sergei Ivanovich Kobylash and Mr Viktor Nikolayevich Sokolov, in the context of the situation in Ukraine for alleged crimes committed from at least 10 October 2022 until at least 9 March 2023.

Mr Sergei Ivanovich Kobylash, born on 1 April 1965, a Lieutenant General in the Russian Armed Forces, who at the relevant time was the Commander of the Long-Range Aviation of the Aerospace Force, and Mr Viktor Nikolayevich Sokolov, born 4 April 1962, an Admiral in the Russian Navy, who at the relevant time was the Commander of the Black Sea Fleet, are each allegedly responsible for the war crime of directing attacks at civilian objects (article 8(2)(b)(ii) of the Rome Statute) and the war crime of causing excessive incidental harm to civilians or damage to civilian objects (article 8(2)(b)(iv) of the Rome Statute), and the crime against humanity of inhumane acts under article 7(1)(k) of the Rome Statute. There are reasonable grounds to believe they bear individual criminal responsibility for the aforementioned crimes for (i) having committed the acts jointly and/or through others (article 25(3)(a) of the Rome Statute), (ii) ordering the commission of the crimes, and/or (iii) for their failure to exercise proper control over the forces under their command (article 28(a) of the Rome Statute).

The two warrants of arrest were issued following applications filed by the Prosecution. Pre-Trial Chamber II considered that there are reasonable grounds to believe that the two suspects bear responsibility for missile strikes carried out by the forces under their command against the Ukrainian electric infrastructure from at least 10 October 2022 until at least 9 March 2023. During this time-frame, there was an alleged campaign of strikes against numerous electric power plants and sub-stations, which were carried out by the Russian armed forces in multiple locations in Ukraine.

Pre-Trial Chamber II found that there are reasonable grounds to believe that the alleged strikes were directed against civilian objects, and for those installations that may have qualified as military objectives at the relevant time, the expected incidental civilian harm and damage would have been clearly excessive to the anticipated military advantage.

Pre-Trial Chamber II also considered that the alleged campaign of strikes qualifies as a course of conduct involving the multiple commission of acts against a civilian population, pursuant to a State policy, in the meaning of Article 7 of the Statute. As such, there are reasonable grounds to believe that the suspects also bear responsibility for the crime against humanity of ‘other inhumane acts […] intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health’, as per article 7(1)(k) of the Rome Statute.

The content of the warrants is issued ‘secret’ in order to protect witnesses and to safeguard the investigations. However, mindful that conduct similar to that addressed in the present situation, which amounts to violations of international humanitarian law, is alleged to be ongoing, the Chamber considers that public awareness of the warrants may contribute to the prevention of the further commission of crimes. Therefore, Pre-Trial Chamber II considers it to be in the interest of justice to authorise the Registry to publicly disclose the existence of the warrants, the name of the suspects, the crimes for which the warrants are issued, and the modes of liability.

*********
Детальніше про ситуацію в Україні читайте тут / For further information on the situation in Ukraine, check here.

Щоб отримати додаткову інформацію, будь ласка, зв’яжіться з Фаді Ель Абдаллою, прес-секретарем і керівником відділу зв’язків із громадськістю Міжнародного кримінального суду за телефоном: +31 (0)70 515-9152 або +31 (0)6 46448938 або електронною поштою за адресою: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int.

Ви також можете стежити за діяльністю Суду на X, Instagram, Facebook, YouTube і Flickr
——————

For further information, please contact Fadi El Abdallah, Spokesperson and Head of Public Affairs Unit, International Criminal Court, by telephone at: +31 (0)70 515-9152 or +31 (0)6 46448938 or by e-mail at: fadi.el-abdallah@icc-cpi.int.

You can also follow the Court’s activities on XInstagram,  FacebookYouTube and Flickr

Опубліковано у Анонси, оголошення, Захист і підтримка України. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.