Трагедія Маріуполя може спіткати будь-яке місто не тільки в Україні / The tragedy of Mariupol can befall any city, not only in Ukraine

23 лютого у Приштині показали документальний фільм українських журналістів Євгена Малолєтки та Мстислава Чернова «20 днів у Маріуполі». Це неймовірно крута робота, за яку я вклоняюсь авторам та людям, які свідчать про російську окупацію української землі. Багатьох із них уже немає серед живих.

У залі Національної бібліотеки Косова лунали звуки вибухів і моторошні крики батьків над тілами вбитих дітей. Глядачі, серед яких було чимало військових, дипломатів, політиків, опускали очі, щоб не бачити ті жахливі кадри.

Поміж тим війна в Україні триває вже десять років! І весь цей час попереду російських танків, які несуть смерть українцям, іде російська пропаганда. Ця небезпечна отрута колонізує розум мільйонів людей і змушує їх вірити кремлівським пропагандистам, які називають все, що відбувається в Україні, фейками, а себе – «асвабадітєлямі».

Дуже важливо, що фільм «20 днів у Маріуполі» сьогодні демонструють у різних країнах. Світ не повинен забувати про маленьку Україну, яка відчайдушно бореться з Голіафом – імперією, що несе зло та руйнування.

Тому що, якщо не зупинити цього кровожерливого маньяка, трагедія Маріуполя може спіткати будь-яке інше місто, і не тільки в Україні, а й у Польщі, Німеччині, Фінляндії, Литві, Словаччині тощо. І тоді вже не вдасться просто відвести очі від страшного кіно.
———
On February 23, a documentary by Ukrainian journalists Yevhen Maloletka and Mstislav Chernov “20 Days in Mariupol” was shown in Pristina. This is incredibly cool work, for which I bow to the authors and people who testify about the Russian occupation of Ukrainian land. Many of them are no longer alive.

In the hall of the National Library of Kosovo, the sounds of explosions and the eerie screams of parents over the bodies of murdered children rang out. Spectators, among whom there were many soldiers, diplomats, politicians, lowered their eyes so as not to see those terrible shots.

Meanwhile, the war in Ukraine has been going on for ten years! And all this time, in front of Russian tanks, which bring death to Ukrainians, Russian propaganda is going. This dangerous poison colonizes the minds of millions of people and forces them to believe Kremlin propagandists, who call everything happening in Ukraine fake, and themselves “asvabadityelami”.

It is very important that the film “20 days in Mariupol” is shown in different countries today. The world should not forget about small Ukraine, which is desperately fighting against Goliath – an empire that brings evil and destruction.

Because if this bloodthirsty maniac is not stopped, the tragedy of Mariupol can befall any other city, and not only in Ukraine, but also in Poland, Germany, Finland, Lithuania, Slovakia, etc. And then you won’t be able to take your eyes off the scary movie.

Людмила МАКЕЙ / Lyudmila MAKEY

Виступ посла Овеньє з приводу показу фільму: 20 днів у Маріуполі / Ambassador Hovenier’s Remarks for Film Screening: 20 Days in Mariupol

Міністри, дипломатичні представники, журналісти та представники з України, поважні гості:

Добрий вечір.

Сьогодні ми тут, щоб відзначити другий рік повномасштабного жорстокого вторгнення президента Путіна в Україну.

Ми зібралися разом, щоб засвідчити свою солідарність із хоробрим народом України та визнати його трагічну втрату.

Але ми не лише відзначаємо та привертаємо увагу до жахливих вбивств, каліцтв та руйнувань, які сталися в Україні за останні два роки;

Ми також тут, щоб підтвердити наше зобов’язання як міжнародних партнерів підтримувати Україну в її боротьбі за захист свого народу та території, її демократії та її цінностей, оскільки Україна прагне обраного нею майбутнього в євроатлантичному співтоваристві.

Сьогодні ввечері ми організували подію, яка включає коротку дискусію між американським істориком Джейсоном Штайнгауером та українською журналісткою Людмилою Макей про вплив російської дезінформації на Україну, коли вона захищається після повномасштабного вторгнення, свідками якого ми стали 24 лютого 2022 року.

Джейсон є істориком і співробітником Центру Вільсона у Вашингтоні, округ Колумбія. Його дослідження зосереджені на розробці підходів до створення стійкості проти політично вмотивованих маніпуляцій історичними звітами.

Людмила – українська журналістка, яка перебуває тут, у Косово, за програмою «Журналісти в резиденції».

Після їхньої розмови ми переглянемо документальний фільм «20 днів у Маріуполі», який був номінований на премію «Оскар», це щемливе нагадування про стійкість і мужність українського народу перед обличчям лиха.

Цей фільм нагадує нам про жертви, які несуть прості громадяни України, мужньо захищаючи свою батьківщину від несправедливої ​​путінської агресії.

Боротьба України — це не лише захист своєї території.

Йдеться про захист свого суверенітету та політичної незалежності.

Протистоявши агресії Росії, Україна надсилає потужний сигнал світові – що принципи свободи та демократії варті того, щоб за них боротися.

Вторгнення Росії в Україну становить значну загрозу не лише для України, але й для всіх нас.

Ми не можемо і не погодимося на агресію Росії: це фундаментальний і неприйнятний виклик міжнародному миру та безпеці.

Якщо ми дозволимо агресії Путіна проти України вдатися, це надихне авторитарні режими в усьому світі застосовувати силу для перекроювання міжнародно визнаних кордонів і намагатися нав’язати свою волю іншим державам.

Ми повинні твердо дотримуватися нашої рішучості протистояти такій агресії та захищати принципи суверенітету і територіальної цілісності.

Я хочу відзначити непохитну підтримку Косово України.

Запровадження Косово санкцій проти Росії та підтримка українських журналістів, які тікали від російського вторгнення, є прикладом справжньої солідарності.

Косово може бути маленьким, але ваші дії солідарності важливі.

Ваша щедрість до українців, коли вони стикаються з цією екзистенційною загрозою, є ще важливішою, тому що жителі Косово добре розуміють, що означає жорстока загроза їхнім домівкам і засобам існування.

Тепер я хотів би запросити Джейсона і Людмилу на сцену для короткої розмови.

Дякую вам.

——-

Ministers, diplomatic representatives, journalists and representatives from Ukraine, distinguished guests:

Good evening.

We are here tonight to mark the second year of President Putin’s full-scale, brutal invasion of Ukraine.

We have come together to show our solidarity with the brave people of Ukraine and acknowledge their tragic losses.

But we are not only marking and calling attention to the horrific killing, maiming and destruction that has taken place in Ukraine over the past two years;

We are also here to reaffirm our commitment as international partners to support Ukraine in its fight to defend its people and its territory, its democracy, and its values, as Ukraine pursues its chosen future within the Euro-Atlantic community.

Tonight, we’ve organized an event that features a short discussion between visiting American historian Jason Steinhauer and Ukrainian journalist Liudmyla Makei on the effects that Russian disinformation has had on Ukraine as it defends itself since the full-scale invasion we witnessed on February 24, 2022.

Jason is a historian and a fellow at the Wilson Center in Washington, D.C. His research focuses on developing approaches to building resilience against politically-motivated manipulations of historical accounts.

Liudmyla is a Ukrainian Journalist who is here in Kosovo under the “Journalists in Residence” program.

Following their conversation, we’ll watch the Academy Award nominated documentary film “20 Days in Mariupol,” a poignant reminder of the resilience and courage of the Ukrainian people in the face of adversity.

This film reminds us of the sacrifices that ordinary Ukrainian citizens are making as they valiantly defend their homeland against Putin’s unjust aggression.

Ukraine’s struggle is not just one to defend its territory.

It is about defending its sovereignty and political independence.

By standing up to Russia’s aggression, Ukraine sends a powerful message to the world – that the principles of freedom and democracy are worth fighting for.

Russia’s invasion of Ukraine poses a significant threat not only to Ukraine but also to all of us.

We cannot and will not accept Russia’s aggression: it is a a fundamental and unacceptable challenge to international peace and security.

If we allow Putin’s aggression against Ukraine to succeed, it will embolden authoritarian regimes around the world to use force to redraw internationally recognized borders and to seek to impose their will on other states.

We must stand firm in our resolve to oppose such aggression and defend the principles of sovereignty and territorial integrity.

I want to acknowledge Kosovo’s unwavering support for Ukraine.

Kosovo’s imposition of sanctions on Russia and support for Ukrainian journalists fleeing the Russian invasion exemplifies true solidarity.

Kosovo may be small, but your actions of solidarity are significant.

Your generosity to Ukrainians as they face this existential threat is all the more meaningful because the Kosovan people understand well what it means for their homes and livelihoods to be brutally threatened.

Now, I’d like to invite Jason and Liudmyla up to the stage for a short conversation.

Thank you.

Опубліковано у Захист і підтримка України, Новини земляцьких об'єднань за кордоном | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.