Вирішили продовжити діяльність Чернігівського земляцтва

22 березня відбулось засідання Ради ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» присвячене 25-річчю з дня створення у місті Києві Товариства «Чернігівське земляцтво».

На засіданні були присутні: голова Ради Товариства Віктор Ткаченко; заступник голови Ради Тетяна Літошко; члени Ради – Михайло Гриценко, Валерій Демченко, Володимир Зуб, Павло Кривонос, Віктор Кузуб, Сергій Кудін, Володимир Леміш, Сергій Марущенко, Лариса Моцар, Микола Поета, Андрій Пінчук, Григорій Шкребель; почесні члени Ради – Микола Борщ, Микола Ігнатенко, Володимир Лузан, Володимир Пушкарьов, Василь Тройна; запрошені – заступник голови Корюківського відділення Єфросинія Андронова, заступник голови Носівського відділення Валентин Бондаренко, депутат Ніжинської міської ради Сергій Охонько, відповідальний секретар Товариства Людмила Орішко, головний бухгалтер Товариства Надія Соракапуд, член Куликівського відділення Ірина Ховрук.

Головуючий на засіданні – Віктор Ткаченко, секретар – Тетяна Літошко.

Порядок денний засідання:

 1. Про роботу ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» впродовж 25 років з дня заснування.
 2. Про організацію роботи громадського обʼєднання у звяʼзку з адміністративною реформою та новим поділом територіальних утворень в області.
 3. Різне.

З першого питання порядку денного про роботу ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» впродовж 25 років з дня заснування доповідав Віктор Ткаченко.

Віктор Вікторович звернув увагу присутніх на отриманий ними  №12 (228) газети «Отчий поріг» за 2020 рік, де стисло викладено про роботу Товариства впродовж 25-ти років і міркування земляків, таких як Леонід Горлач, Петро Медвідь, Валентин Авдєєнко, Ніна Саєнко, з позитивною оцінкою діяльності земляцтва та його часопису «Отчий поріг».

По першому питанню порядку денного присутні члени Ради одноголосно погодились з позитивною оцінкою роботи земляцтва та висловили думку щодо продовження діяльності Товариства в умовах, які нам диктує життя.

З другого питання порядку денного про організацію роботи громадського обʼєднання  у звяʼзку з адміністративною реформою та новим поділом територіальних утворень в області також доповідав Віктор Ткаченко.

Віктор Вікторович поінформував присутніх, що в результаті адміністративно-територіальних змін в області утворено 5 районів, в які обʼєдналися 57 територіальних громад, та запропонував провести дискусію щодо подальшої організаційної структури земляцтва.

Він повідомив, що в телефонному режимі питання проговорювалось з окремими членами Ради – Сергієм, Борисом Чуяном, Миколою Поетою, Андрієм Пінчуком, Віктором Кузубом, Валерієм Демченком.

Визначений адміністративно-територіальний поділ вимагає нового підходу від керівників відділень земляцтва, робота яких раніше була орієнтована на владні органи районних центрів, а, через них, на території районів.

Сьогодні можна розглядати різні варіанти подальшої діяльності, одним з яких може бути закріплення за керівниками відділень співпраці з громадами, розташованими на територіях бувших районів.

При такому поділі необхідно буде встановити контакти з керівниками усіх громад, розташованих на територіях бувших районів і напрацювати з ними способи співпраці.

Можуть бути інші варіанти, наприклад, обрати керівників відділень земляцтва, орієнтованих на новостворені райони Чернігівщини (5 районів). Тоді в кожному з новостворених районів будуть діяти по кілька бувших відділень, що «завʼязані» на громади. В такому разі не зовсім зрозуміла роль керівників земляцтва, орієнтованих на владу новостворених районів.

Можливі й інші варіанти, тому давайте всі разом подумаємо над проблемою і є пропозиція подати ваше бачення в офіс земляцтва до 1 квітня для узагальнення та подальшого прийняття рішення на наступному засіданні Ради.

По другому питанню порядку денного вирішили: керівникам відділень до 1 квітня поточного року подати письмові пропозиції свого бачення організаційної структури земляцтва.

Рішення прийняли одноголосно всі присутні на засіданні члени Ради.

З третього питання порядку денного «Різне» слухали інформацію виконавчого директора Товариства Тетяну Літошко про стан сплати членських внесків у 2020 та на початку 2021 років.

По третьому питанню порядку денного вирішили: інформацію прийняти до відома та активізувати роботу з виконання вимог Положення про членські внески в ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво».  

Рішення прийняли одноголосно всі присутні на засіданні члени Ради.

З протоколом засідання Ради ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» з 29 березня можна ознайомитися тут.

Пропозиції щодо свого бачення організаційної структури Товариства керівники відділень земляцтва, а також почесні члени Ради можуть розмістити у вигляді коментарів до публікації.

Олексій ОРЄХОВИЧ

Опубліковано у Заходи Ради земляцтва | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

3 коментарі до Вирішили продовжити діяльність Чернігівського земляцтва

 1. Богдан Микола коментує:

  Пропозиція Городнянського відділення по другому питанню порядку денного: Зберегти за відділеннями співпрацю з громадами, розташованими на території колишніх районів. Для Городнянського відділення – це Городнянська та Тупичівська громади. Контакти підтримуємо.

 2. Олексій Орєхович коментує:

  Згідно останньої редакції Статуту Чернігівського земляцтва від 2016 року (https://docplayer.net/82723222-Statut-gromadskoyi-organizaciyi-tovaristvo-chernigivske-zemlyactvo.html) ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» є громадською організацією, що об’єднує громадян, які народилися, навчалися чи працювали на Чернігівщині, або вихідцями з Чернігівщини були їх батьки, прабатьки, діє на засадах єдності інтересів для реалізації основних завдань і досягнення мети (цілей) Товариства, передбачених Статутом.
  Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законами України, а також Статутом.
  Товариство діє на основі добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу його членів, прозорості, відкритості та публічності.
  Основною метою діяльності Товариства є об’єднання вихідців із Чернігівщини для консолідації зусиль у захисті їх національно-культурних, економічних, соціальних інтересів, використання інтелектуальних та інших можливостей у сприянні будівництву незалежної демократичної, соціальної Української держави, соціально-економічному розвитку Чернігівщини, пропаганді славетної історії, відновленню пам’яток історії і культури, традицій Чернігово-Сіверської землі.
  Основними завданнями Товариства є:
  сприяння реалізації інтелектуального і творчого потенціалу членів Товариства та вихідців з Чернігівщини; сприяння процесу економічного, соціального, духовного та культурного розвитку Чернігівщини шляхом участі у розробленні програм проектування відбудови, реставрації, відновлення і захисту пам’яток історії і культури, традицій Чернігово-Сіверської землі;
  активна участь у вихованні підростаючого покоління, зокрема таких рис, як патріотизм, національна свідомість, любов до рідної землі;
  сприяння підвищенню авторитету України на міжнародній арені шляхом участі у поширенні інформації та пропаганді історико-культурної спадщини, сучасних досягнень Української держави, у тому числі її невід’ємної частки – Чернігівщини;
  сприяння зміцненню економічних, соціальних, культурних, освітніх контактів між вихідцями з Чернігівщини, що проживають за межами України, зв’язків між Чернігівщиною та окремими адміністративними одиницями інших держав.
  Членство у Товаристві є добровільним.
  Членами Товариства можуть бути громадяни України та іноземці – вихідці з Чернігівщини незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань, які досягли 18 років, які визнають Статут Товариства, беруть активну участь у його діяльності
  Члени Товариства мають право гуртуватись у відділення Товариства за інтересами та/або принципом території (району Чернігівської області України) народження членів Товариства, для спільного обговорення, створення та якісного впровадження тих чи інших заходів відповідно до планів діяльності Товариства та у відповідності з його завданнями, метою та цілями діяльності.
  Відділення Товариства не є відокремленими підрозділами Товариства та не мають статусу юридичної особи.
  Закон України «Про громадські об’єднання» від 22 березня 2012 року №4572-VI (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text) (далі – Закон) визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань.
  Статтею 1 цього Закону, зокрема встановлено, що громадське об’єднання – це добровільне об’єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
  Громадське об’єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.
  Громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
  Громадська спілка – це громадське об’єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.
  Громадське об’єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
  Частина 7 статті 3 «Принципи утворення і діяльності громадських об’єднань» Закону встановлює: «Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об’єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об’єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов’язок громадського об’єднання забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські об’єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.
  Згідно частини 1 статті 7 Закону засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації – 14 років. Кількість засновників громадського об’єднання не може бути меншою, ніж дві особи.
  Закон є чинним, його остання редакція від 28 квітня 2020 року, підстава – 361-IX (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text ).
  При аналізі положень Статуту не спостерігаються суттєві відмінності від вимог Закону. Наразі в Законі відсутні вимоги щодо проведення якихось структурних змін у громадській організації у зв’язку зі зміною адміністративно – територіального устрою.
  Крім того, у пункті 10.1. Статуту зазначено, що члени Товариства мають право гуртуватись у відділення Товариства за інтересами та/або принципом території (району Чернігівської області України) народження членів Товариства, для спільного обговорення, створення та якісного впровадження тих чи інших заходів відповідно до планів діяльності Товариства та у відповідності з його завданнями, метою та цілями діяльності.
  З врахуванням вищенаведеного, у Сосницькому відділенні вважають, що станом на сьогодні відсутні підстави для припинення діяльності Сосницького відділення у зв’язку з ліквідацією Сосницького району та приєднанням його двох сільських громад до Понорницької селищної ради, яка у свою чергу увійшла до великого Новгород-Сіверського району.
  Члени нині чинного Сосницького відділення також вважають, що і подальший їх інтерес – Сосницьке відділення.

 3. Людмила Коваленко коментує:

  Розподіл Чернігівської області на нові райони відбувся, а ми як відчували себе членами Сосницького відділення так і надалі будемо триматися.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.