З кабінету секретаря: чому ми не відмовляємося від України / From the Secretary’s Desk: Why We Are Not Giving Up on Ukraine

ЕНТОНІ Дж. БЛІНКЕН, ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР / ANTONY J. BLINKEN, SECRETARY OF STATE

У цій війні є агресор і є жертва. Одна сторона атакує основні принципи Статуту ООН; інший бореться, щоб захистити їх.

Ми продовжуватимемо об’єднувати країни по всьому світу, щоб підтримати свободу та незалежність України та забезпечити, щоб агресія Росії залишалася стратегічною невдачею. Путіну вже не вдалося досягти своєї головної мети в Україні: стерти її з карти, включити до складу Росії.

Це був важкий рік на полі бою, але знову українці зробили те, що ніхто не вважав можливим: вони протистояли одному з найбільших військових у світі, вони відкинули російський флот у Чорне море та відкрили коридор, щоб дозволити їм експортувати своє зерно та інші продукти у світ.

Протягом двох років Росія порушувала основні принципи Статуту ООН, Загальної декларації прав людини, міжнародного гуманітарного права та нехтувала однією резолюцією Ради Безпеки за одною.

Президент Путін робить ставку на те, що якщо він продовжуватиме подвоювати насильство, що якщо він буде готовий заподіяти достатньо страждань достатній кількості людей, світ поступиться своїми принципами, а Україна перестане захищатися.

Але українці не здаються. Вони бачили, як виглядало б життя, якби вони підкорилися російському контролю. Це сім’ї, у яких відривають дітей і вивозять до Росії. Це уламки Маріуполя. Це братські могили Бучі.

Ми теж не здаємось. Дійсно, Сполучені Штати згуртували наших союзників і партнерів для підтримки України перед обличчям повномасштабної агресії Росії.

«Велика сімка» є лідером у світі у активізації підтримки, постійної підтримки України.

Під керівництвом міністра оборони Остіна понад 50 країн співпрацюють, щоб підтримати оборону України та створити українську армію, достатньо сильну, щоб стримувати та відбивати майбутні атаки.

Ми об’єднали десятки країн у накладенні на Росію безпрецедентного набору санкцій, експортного контролю та інших економічних витрат.

Неодноразово ми збирали 140 країн в ООН – понад дві третини всіх держав-членів – щоб підтвердити суверенітет і територіальну цілісність України та засудити агресію та звірства Росії.

Ми об’єднали донорів, благодійники, гуманітарні групи, щоб отримати рятівну допомогу мільйонам переміщених українців.

Росія слабша у військовому, економічному, дипломатичному плані, тоді як НАТО більша, сильніша та згуртованіша, ніж будь-коли за свою майже 75-річну історію.

Дехто стверджує, що подальша підтримка України та притягнення Росії до відповідальності відволікає нас від вирішення інших пріоритетів, таких як протистояння кліматичній кризі, розширення економічних можливостей, зміцнення систем охорони здоров’я. Це хибний вибір. Ми можемо і повинні робити обидва; ми робимо обидва.

Ми також бачимо ще щось неймовірно потужне – і це надзвичайна стійкість українського народу.

Спільна робота, волонтерство для відновлення своїх громад. Позбутися боєприпасів і мін, повернути землю, яку в них відібрали. Сполучені Штати дуже пишаються тим, що є партнером України в усіх цих зусиллях, не лише у військових зусиллях, щоб переконатися, що українці мають те, що їм потрібно для захисту від агресії, а й для відновлення та відновлення.

Завдяки надзвичайній хоробрості та стійкості українського народу та нашій підтримці війна Путіна продовжує залишатися стратегічною невдачею Росії. Наша мета полягає в тому, щоб Україна не тільки вижила, але й процвітала як динамічна, процвітаюча демократія, щоб українці могли створити своє майбутнє – і стояти самостійно.

Сполучені Штати та багато інших країн світу стоять пліч-о-пліч з Україною.

Наш народ, народ України, народ усіх націй має писати своє майбутнє. Ми не можемо, ми не дозволимо одній людині написати це майбутнє за нас.

Слава Україні.

————

In this war, there is an aggressor and there is a victim. One side is attacking the core principles of the UN Charter; the other fights to defend them.

We will continue to rally countries around the world to support Ukraine’s freedom and independence and to ensure that Russia’s aggression remains a strategic failure. Putin has already failed to achieve his principal objective in Ukraine: erasing it from the map, subsuming it into Russia.

It’s been a hard year on the battlefield, but, once again, Ukrainians have done what no one thought was possible: They stood toe to toe with one of the world’s biggest militaries, they pushed Russia’s navy back in the Black Sea, and opened a corridor to allow them to export their grain and other products to the world.

For two years, Russia has shredded the major tenets of the United Nations Charter, the Universal Declaration of Human Rights, international humanitarian law, and flouted one Security Council resolution after another.

President Putin is betting that if he keeps doubling down on the violence, that if he’s willing to inflict enough suffering on enough people, the world will cave on its principles and Ukraine will stop defending itself.

But Ukrainians are not giving up. They’ve seen what life would look like if they submit to Russian control. It’s families having their children torn away from them and deported to Russia. It’s the rubble of Mariupol. It’s the mass graves of Bucha.

We are not giving up either. Indeed, the United States has rallied our allies and partners to support Ukraine in the face of Russia’s full-scale aggression.

The G7 has led the world in galvanizing support, enduring support for Ukraine.

With Secretary of Defense Austin’s leadership, more than 50 countries are cooperating to support Ukraine’s defense and build a Ukrainian military strong enough to deter and beat back future attacks.

We’ve aligned scores of countries in imposing an unprecedented set of sanctions, export controls, and other economic costs on Russia.

On multiple occasions, we’ve marshaled 140 nations at the United Nations – more than two-thirds of all the member states – to affirm Ukraine’s sovereignty and territorial integrity and condemn Russia’s aggression and atrocities.

We’ve rallied donors, philanthropies, humanitarian groups to get lifesaving assistance to millions of displaced Ukrainians.

Russia is weaker militarily, economically, diplomatically, while NATO is bigger and stronger and more united than at any point in its nearly 75-year history.

Some argue that continuing to stand with Ukraine and holding Russia accountable distracts us from addressing other priorities, like confronting the climate crisis, expanding economic opportunity, strengthening health systems. That is a false choice. We can and we must do both; we are doing both.

We’re also seeing something else that’s incredibly powerful – and that is the extraordinary resilience of the Ukrainian people.

Working together, volunteering to rebuild their communities. Getting rid of the ordnance and the mines, recovering the land that was taken from them. The United States is very proud to be a partner with Ukraine in all of these efforts, not just in the military effort, to make sure that Ukrainians have what they need to defend against aggression, but also for rebuilding and recovery.

Because of the remarkable bravery and resilience of the Ukrainian people and our support, Putin’s war continues to be a strategic failure for Russia. Our goal is to ensure Ukraine not only survives, but thrives, as a vibrant, prosperous democracy, so that Ukrainians can write their own future – and stand on their own.

The United States and so many other countries around the world are standing side by side with Ukraine.

Our people, Ukraine’s people, the people of all nations, get to write their own future. We cannot, we will not let one man write that future for us.

Slava Ukraini.

Джерело / Source: ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ США / U.S. DEPARTMENT of STATE

Детальніше за посиланням / More details at the link: https://www.state.gov/dipnote-u-s-department-of-state-official-blog/from-the-secretarys-desk-why-we-are-not-giving-up-on-ukraine/

Опубліковано у Захист і підтримка України, Новини земляцьких об'єднань за кордоном. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.