«Краще пізно, ніж ніколи» / “Better late than never”

Вчора, 23 квітня, Прем‘єр-міністр Республіки Польща Дональд Туск на своїй сторінці у Facebook повідомив:

Тобто в перекладі українською:
«Наша стара добра дружба Великобританії та Польщі також підтверджена у нашій співпраці.

Під час зустрічі з Йєнсом Столтенбергом та Ріші Сунаком поговорили про очевидне, насамперед про безпеку Європи, ініціативу Європейського Sky Shield та співпрацю в рамках Діамантової ініціативи Великобританії.

Радий, що саме тут у Варшаві прем’єр-міністр Сунак оголосив про плани збільшити витрати на оборону та направити до Польщі 16 тисяч солдатів та бійців, які патрулюють наше небо.

Ми обидва згодні з фундаментального питання. Потрібно зробити більше, щоб закликати наших партнерів узгоджувати дії оборони та перетворювати слова на дії, зброю на патрони. Співпраця Польщі та Великобританії має стати взірцем для інших країн-членів НАТО».

Поважаючи вклад Дональда Туска у Європейську безпеку та підтримку України в протистоянні російській агресії, висловив своє побажання вчора у коментарі до цього повідомлення польською, а також повторив сьогодні, щоб воно не загубилося:

Тобто в перекладі українською:
«Напередодні мого 39-річчя, тобто 05.12.1994, Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підписали «Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї».

Проте в мене тоді не було віри в те, що на практиці будуть забезпечені країнами-підписантами гарантії безпеки, які, начебто, давалися Україні. І не тільки тому, що мій (і Леоніда Кучми також) земляк – відомий дипломат та вчений-історик Василь Тарасенко публічно пророкував: постійна загроза для державної незалежності України буде надходити з боку Росії; Україна не повинна мати нічого спільного з військовими планами СНД або Росії; Україна повинна володіти ракетно-ядерною зброєю до того часу, поки інші ядерні країни світу залишаються власниками такої зброї.

Однак є певна надія на Вас, Дональде, що Ви зможете повернути лідерів країн-підписантів обличчям до цього Меморандуму. Як писав знаменитий учений пізньої античності Тіт Лівій: «Краще пізно, ніж ніколи».»

——-

Yesterday, April 23, the Prime Minister of the Republic of Poland Donald Tusk announced on his Facebook page:

That is, translated into Ukrainian:
“Our good old friendship between Great Britain and Poland is also confirmed in our cooperation.

During the meeting with Jens Stoltenberg and Rishi Sunak, they talked about the obvious, primarily the security of Europe, the European Sky Shield initiative and cooperation within the Diamond Initiative of Great Britain.

I am glad that right here in Warsaw, Prime Minister Sunak announced plans to increase defense spending and send 16,000 soldiers and fighters to Poland to patrol our skies.

We both agree on a fundamental issue. More needs to be done to urge our partners to align defense actions and turn words into actions, guns into bullets. Cooperation between Poland and Great Britain should become a model for other NATO member countries.”

Respecting Donald Tusk’s contribution to European security and supporting Ukraine in resisting Russian aggression, I expressed my wish yesterday in a comment to this message in Polish, and also repeated it today so that it does not get lost:

That is, translated into Ukrainian:
“On the eve of my 39th birthday, i.e. 05.12.1994, Ukraine, the Russian Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America signed the “Memorandum on Security Guarantees in Connection with Ukraine’s Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons.”

However, at that time I did not believe that in practice the security guarantees that were supposedly given to Ukraine would be provided by the signatory countries. And not only because my (and Leonid Kuchma’s too) countryman – the famous diplomat and historian Vasyl Tarasenko publicly prophesied: a constant threat to the state independence of Ukraine will come from Russia; Ukraine should have nothing to do with the military plans of the CIS or Russia; Ukraine must possess nuclear missile weapons as long as other nuclear countries of the world remain the owners of such weapons.

However, there is some hope for you, Donald, that you can turn the leaders of the signatory countries to face this Memorandum. As the famous scholar of late antiquity, Titus Livius, wrote: “Better late than never.”

Олексій ОРЄХОВИЧ / Oleksiі ORIEKHOVYCH

Опубліковано у Захист і підтримка України, Новини земляцьких об'єднань за кордоном | Теґи: . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.

1 коментар до «Краще пізно, ніж ніколи» / “Better late than never”

  1. Володимир Лузан коментує:

    Сьогодні вважаю, що наше уявлення щодо дій української влади тоді базувалосяь на інтернаціональному вихованні. А сутність цього виховання полягала ось у чому. Якщо ви зізнаєтеся в любові до рассіі – ви патріот. Якщо ж ви любите Україну чи Литву, Грузію, Естонію. Ви – негідник, бо націоналіст. Кожний громадянин у радянському союзі був зобов’язаний рассіі за те, що вона перемогла гітлерівську німеччину, забезпечила щасливе дитинство, дала освіту… а ще за те, що зійшло сонце вранці і за те, що в атмосфері є кисень, а значить є чим дихати і тому подібні блага. Отже й після розпаду срср ми продовжували обожнювати рассію і її громадян. Продовжували вірити у коварність Америки і Європи. Віддаючи зброю, ми не те, що не думали про її застосування проти України, а вважали, що на випадок нападу з Заходу, ми спільно з “братніми народами” рассіі і бєларусіі будемо воювати проти НАТО. Дійсність виявилася такою, що уже не вкладається в голові, як ми таку гидоту вважали братнім народом…

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.