Саміт Ради Європи створює реєстр збитків для України як перший крок до міжнародного механізму компенсації жертвам російської агресії / Council of Europe Summit creates register of damage for Ukraine as first step towards an international compensation mechanism for victims of Russian aggression

У другий день саміту Ради Європи в Рейк’явіку, Ісландія, Марія Пейчинович Бурич, Генеральний секретар Ради Європи, Катрін Якобсдоттір, Прем’єр-міністр Ісландії, Марк Рютте, Прем’єр-міністр Нідерландів, Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гілфадоттір, Міністр закордонних справ Ісландії та президент Комітету міністрів Ради Європи, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і Міністр юстиції України Денис Малюська оголосили про створення Реєстру збитків, завданих агресією РФ. Федерація проти України через розширену часткову угоду.

44 країни та Європейський Союз приєдналися або виявили намір приєднатися до Реєстру, створеного учасниками Саміту глав держав та урядів Ради Європи, який проходив у Рейк’явіку 16-17 травня 2023 року.

«Підтримка та солідарність з Україною є одним із головних пріоритетів головування Ісландії, і ми наполегливо працювали, щоб переконатися, що підсумки саміту в Рейк’явіку стосуються необхідності повної відповідальності за агресію Росії проти України», – сказала Катрін Якобсдоттір. Вона підкреслила, що «Рада Європи може і повинна відігравати важливу роль у забезпеченні підзвітності. Реєстр є важливим кроком до притягнення до відповідальності за злочини, скоєні під час жорстокої війни Росії, і сильним сигналом підтримки України».

Марія Пейчинович Бурич сказала, що «рішення створити Реєстр збитків під егідою Ради Європи є історичним рішенням». Вона сказала, що «це допоможе жертвам зафіксувати їхні збитки та є життєво важливим для будь-якого механізму компенсації. Підтримане дуже великою коаліцією держав-членів і держав, що не є членами, а також ЄС, це одне з перших юридично обов’язкових рішень щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії».

Європейський Союз в особі президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн зробив значний внесок у початкові витрати.

Місцезнаходження Реєстру буде в Гаазі (Нідерланди), а офіс-супутник – в Україні, і Марк Рютте підкреслив, що «Росія має нести відповідальність, у тому числі за шкоду, завдану Україні та її народу. Тому ми пишаємося тим, що місцеперебування Реєстру збитків буде в Гаазі, юридичній столиці світу». Реєстр створено на початковий період у три роки та слугуватиме записом доказів та інформації про претензії щодо збитків, збитків чи ушкоджень, спричинених російською агресією проти України. Це відкриває шлях до майбутнього міжнародного комплексного механізму компенсації жертвам російської агресії.

Денис Шмигаль зазначив, що «Україна вітає створення Реєстру збитків. Ми вдячні Раді Європи та всім державам-учасницям за такий високий рівень підтримки. Ми запрошуємо інші держави з усіх куточків світу приєднатися до Реєстру збитків на знак підтримки важливого питання відповідальності Росії за війну проти України. Реєстр є важливою віхою на шляху до справедливості та відшкодування для України та українців, які так багато постраждали від цієї війни. Зараз починається важка робота – треба забезпечити скоріше запрацювання Реєстру, щоб постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви. Ми також підкреслюємо, що створення Реєстру є лише першим кроком до створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату Росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права, в тому числі за рахунок її активів, розташованих на міжнародному рівні. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з нашими партнерами над цим важливим питанням».

———————

On the second day of the Council of Europe Summit in Reykjavik, Iceland, Marija Pejčinović Burić, Secretary General of the Council of Europe, Katrín Jakobsdóttir, Prime Minister of Iceland, Mark Rutte, Prime Minister of the Netherlands, Thórdís Kolbrún Reykfjörd Gylfadóttir, Minister for Foreign Affairs of Iceland and President of the Council of Europe’s Committee of Ministers, Denys Shmyhal, Prime Minister of Ukraine, and Denis Malyuska, Minister of Justice of Ukraine, have announced the establishment of the Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation Against Ukraine through an Enlarged Partial Agreement.

44 countries and the European Union have joined or indicated their intention to join the Register set up by the participants to the Summit of the Heads of State and Government of the Council of Europe held in Reykjavik on 16-17 May 2023. (*)

“Support and solidarity with Ukraine is one of the main priorities of the Icelandic Presidency and we have worked hard to ensure that the outcome of the Reykjavik Summit addresses the need for comprehensive accountability for Russia’s aggression against Ukraine,” said Katrín Jakobsdóttir. She emphasised that “the Council of Europe can and should play an important role in ensuring accountability. The Register is an important step towards accountability for crimes committed in Russia’s brutal war and a strong message of support to Ukraine.”

Marija Pejčinović Burić said “the decision to set up the Register of Damage under the auspices of the Council of Europe is an historic decision”. She said “it will support victims in recording their losses and is vital for any compensation mechanism. Supported by a very large coalition of member and non-member states, and by the EU, it is one of the first legally binding decisions to hold Russia accountable for its acts.”

The European Union, represented by the President of the European Council, Charles Michel, and the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, has provided a substantial contribution towards the startup costs. The Register will have its seat in The Hague (the Netherlands), with a satellite office in Ukraine and Mark Rutte underlined that “Russia must be held accountable, including for damage suffered by Ukraine and its people. We are therefore proud that the seat of the Register of Damage will be in The Hague, the legal capital of the world”. The Register is established for an initial period of three years and will serve as a record of evidence and claims information on damage, loss or injury caused by the Russian aggression against Ukraine. It paves the way towards a future international comprehensive compensation mechanism for the victims of the Russian aggression.

Denys Shmyhal said that “Ukraine welcomes the establishment of the Register of Damage. We are grateful to the Council of Europe and all the participating states for such a high level of support. We invite other states, from all corners of the world, to join the Register of Damage as a sign of support for the important issue of Russia’s accountability for its war against Ukraine. The Register is an important milestone on the road to justice and reparations for Ukraine and the Ukrainians who have suffered so much from this war. The hard work begins now – we need to ensure that the Register becomes operational soon, so that victims of Russian aggression could submit their claims. We also emphasise that the establishment of the Register is only the first step towards the establishment of a comprehensive compensation mechanism that will ensure that Russia pays full reparations to Ukraine in accordance with international law, including by means of its internationally located assets. We look forward to working with our partners on this important issue.

Джерело / Source: Рада Європи / Council of Europe

Опубліковано у Захист і підтримка України. Додати до закладок постійне посилання.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.